Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Rabatt för kommunens hyresgäster och stöd till föreningarnas lägerverksamheter

Rabatt för drabbade verksamheter som hyr lokal av kommunen och stöd till föreningslivets lägerverksamheter, det fattade krisledningsnämnden beslut om på tisdagens sammanträde.

Halmstads kommun ger reducerad hyra till sina hyresgäster genom att nyttja regeringens tillfälliga stöd för att ge vissa lokalhyresgäster rabatt på hyran. Det beslutade krisledningsnämnden, som består av Halmstads sex kommunråd. Stödet är avsett för lokalhyresgäster inom utsatta branscher som fått tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av pågående coronapandemi.

- Vi vill att så många som möjligt av våra lokala jobbskapare ska klara sig igenom pandemin. Staten har erbjudit sig att hjälpa till och då tar vi självklart också vår del av ansvaret för att göra den hjälpen möjlig, säger Jonas Bergman (M), krisledningsnämndens ordförande.

Hyresgäster i kommunala lokaler kan ansöka om hyresreduktion på Halmstads kommuns webbplats halmstad.se/corona mellan 4 maj och 16 juni. De förvaltningar och bolag som ansvarar för lokaluthyrningen prövar och bedömer varje ärende individuellt. Förutom att vara hyresgäst i en kommunal lokal behöver följande krav uppfyllas för att ansökan ska prövas:

  • hyresgästen har drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter med anledning av Covid-19.
  • hyresgästen inte har hyresskulder till hyresvärden.
  • hyresgäster får inte ha skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
  • hyresgästen är inte på obestånd, under rekonstruktion eller skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning.
  • att ansökan om hyresreduktion inkommer senast 16 juni 2020.

Regeringen har avsatt 5 miljarder kronor i stöd för sänkta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Stödet innebär att om en hyresvärd sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni kommer hyresvärden att kunna söka statligt stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Halmstads kommun kommer att nyttja denna möjlighet för sina lokalhyresgäster. Tre månaders hyresreduktion betyder intäktsbortfall som beräknas till 1,1 miljoner kronor för Halmstads kommun.

- Halmstads kommun kan bara råda över sina egna lokaler och där gör vi vad vi kan. Sen hoppas vi självklart att detta initiativ ska smitta av sig, så att alla privata hyresvärdar som har möjlighet gör det samma, säger Krissi Johansson (S), krisledningsnämndens andra vice ordförande.

Möjlighet till senare avbokning för sommarläger

Föreningslivet drabbas hårt av pågående pandemi och en tung post är inkomstbortfall från lägerverksamhet, om ett planerat läger inte går att genomföra i sommar. Ett antal större ungdomsläger ska arrangeras i Halmstads kommun under sommaren och enligt ordinarie planering måste lägren avbokas senast 30 april för att Halmstads kommun ska kunna planera för sin personal. För att stötta föreningarna kommer Halmstads kommun möjliggöra en senare avbokning, ända fram till 1 juni.

- Lägerverksamheten är oerhört viktig för både föreningarna och näringslivet. Det finns fortfarande en möjlighet att ett antal läger kan genomföras i slutet av sommaren och genom det här beslutet skapar vi lite andrum för berörda arrangörer, säger Jonas Bergman (M).

För kommunens del handlar det om schemaläggning av ungefär 440 arbetspass fördelade på 70 medarbetare. Kommunens maximala kostnad för eventuell övertalig personal beräknas bli 900 000 kronor.

Trots att möjligheten öppnas upp så uppmanas ändå arrangörer att i möjligaste mån ändå fatta beslut före 30 april om sommarens läger ska genomföras eller inte.