Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Prissättning av småhustomter i Ranagård – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 11 december.

Markansvingsavtal för nya bostäder i Fyllinge fjärde kvadranten och prisättning av småhustomter i Ranagård - var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Prissättning på småhustomter i Ranagård

Under tisdagens möte beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att kommunfullmäktige prissätter småhustomter inom Bergsgård 1:6 m.fl., Ranagård. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår prissättning i två storlekar.

I den mindre storleken tillåts en byggnadsarea om 200 kvadratmeter och fastighetsarea på 600 kvadratmeter med priset på 1,3 miljoner kronor. I den större storleken tillåts en byggnadsarea om 250 kvadratmeter och fastighetsarea på 700 kvadratmeter med priset 1,5 miljoner kronor. Båda priskategorier inkluderar installation av fjärrvärme, kostnaden för uppsättningar vatten-och avlopp ingår inte. Tomterna kommer att finnas tillgängliga via kommunens tomtkö.

Beslutet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

– Bra att kommunen kan erbjuda attraktiva tomter till ett väl avvägt marknadspris som skapar möjligheter för människor att äga sin egen bostad och skapa sin egen tillvaro efter sina förutsättningar, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Carl-Johan Berthilsson (M).

Planer på radhus och lägenheter i Fyllinge Fjärde kvadranten

Utvecklingen av området Fjärde kvadraten på Fyllinge fortsätter. Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att teckna ett markanvisningsavtal med Halmstads Stenhus AB. Beslutet innebär att Halmstads Stenhus AB nu kan börja planera sitt projekt för att senare söka bygglov.

Enligt avtalet får Halmstads Stenhus AB bygga och tillträda området Fyllinge 20:580. I planerna finns 13 radhus och sex bostadshus med totalt tolv lägenheter samt intilliggande parkeringar. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter.

– Fjärde kvadranten är en plats där många olika aktörer skapar nya bostäder. Det visar Fyllinges attraktivitet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Kommunens översiktsplan uppdateras

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att uppdatera den kommunövergripande översiktsplanen. Enligt uppdateringen ska översiktsplanen beskriva hur Halmstads kommun tar sikte mot år 2050. Enligt plan och- bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som visar hur den tänkta mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden.

Den nya översiktsplanen kommer att kompletteras med nytillkomna bostadsområden i Halmstad och ska förklara områdenas framtidsriktningar. Översiktsplanen kommer också beskriva hur kommunen strategisk planerar sin samhällsbyggnation utifrån perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Tidsplanen för uppdateringen är satt mellan åren 2019-2021, med ett förväntat antagande december 2021.

– Arbetet med att revidera översiktsplanen är en av de viktigaste processerna Halmstad kommer ha på många år. När den väl klubbas ska den vara mycket genomtänkt och hållbart framåtsyftande, och jag uppmanar såväl invånare som näringsliv och organisationer att vara delaktiga i den demokratiska processen, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).