Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planer på nya lägenheter vid Örjanhallen - ett av ärendena på kommunstyrelsens sahällsbyggnadsutskott den 20 februari

Planer på nya lägenheter vid Örjanhallen och ny etablering i Getinge industriområde - det var några av ärenden på tisdagen möte i samhällsbyggnadsutskottet.

Önskemål om tio nya lägenheter vid Örjanhallen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade även att ge klartecken för att inleda planarbetet för ett nytt bostadshus med tio lägenheter på en obebyggd tomt i kvarteret Instruktören. Sökanden har gjort en bullerutredning och anpassat lägenheterna efter denna.

Delar av det planerade byggprojektet strider mot den nu gällande detaljplanen för tomten. Det handlar bland annat om antalet våningar på byggnaden, antal lägenheter och fastighetsindelning. Planförslaget ligger dock i linje med kommunens översiktsplan och handlingsprogram för bostadsförsörjning där ambitionen är att förtäta området.

Kommunen kommer därför att inleda ett planarbete för området för att utreda om byggprojektet kan genomföras. En ny detaljplan för området beräknas kunna vara färdig i slutet av 2020.

– Förtätning ger fler möjlighet att bo i centrum. Här börjar processen med att ta fram en ny detaljplan, som tillåter tio nya lägenheter i ett populärt område, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Nytt företag i Getinges industriområde

Ytterligare ett företag planerar att etablera sig i industriområdet längs E6 i Getinge. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände under mötet ett reservationsavtal med Torbjörn Larsson gällande fastigheten Getinge-Brogård 2:8.

Den reserverade delen är 4 200 kvadratmeter stor och säljs för 420 000 kronor. Avsikten är att fastigheten ska bebyggas med lokaler för företagshotell.