Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Planer på hyreslägenheter i Fyllinge Fjärde kvadranten – ett av ärendena på kommunstyrelsnens samhällsbyggnadsutskott den 6 november.

Beslut om arrendeavtal för Hallands travsällskap och
friköp av industrilokal - det var några av ärendena på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Planer på hyreslägenheter i Fyllinge Fjärde kvadranten

Utvecklingen av området Fjärde kvadranten på Fyllinge fortsätter. Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att teckna ett markanvisning avtal med HFAB. Beslutet innebär att HFAB nu kan börja planera sitt projekt för att senare söka bygglov.

Enligt avtalet får HFAB bygga och tillträda områdena Halmstad Nerven 1 och Nyponbusken 1. I planerna finns två byggnader med hyreslägenheter i fyra våningar med intilliggande parkeringsplatser.

– Intresset för att bygga bostäder på Fyllinge är stort och det känns helrätt att HFAB som alla Halmstadsbors bostadsbolag etablerar sig på fjärde kvadranten, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Hallands travsällskap växer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade också att godkänna ett arrendeavtal mellan Halmstads kommun och Hallands Travsällskap. Förutsatt att bygglov godkänns innebär beslutet att Halmstads Travsällskap kan utöka sin verksamhet.

Hallands Travsällskap planerar nya träningsbanor, stallbyggnader och betesmark för cirka 100 hästar. Tomten som tidigare använts till jordbruksändamål, har en omfattning på 19 hektar. Halmstads Travsällskap har tillgång till tomten i en första period på tio år.

– Halmstads travsällskap är en stor verksamhet som behöver bli ännu större. Förutsättningar ges genom detta arrende, det är värt ett glatt gnägg, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Hyresgäst friköper industrilokal

Hyresgästen för Halmstad Köpmannen 8 har inkommit med frågan om att friköpa fastigheten från Halmstads kommun. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna försäljning av den kommunala tomträtten.

Beslutet innebär ett friköpspris på 662 700 kronor. Fastigheten ligger på Österängsgatan 3 i Halmstad och har sedan 1982 hyrts ut för industriverksamhet.

– Området kring Köpmannen behöver förändras från småskalig industri till större inslag av stad och bostäder. Detta friköp är ett första viktigt steg, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).