Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planer på en kompletterande bro – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 15 januari.

Ramavtal mellan kommunen och parter för utveckling av campusområdet, utredning av möjligheterna att bygga bro över Nissan samt vidareutveckling av stadsdelen Ranagård – var några av de ärenden som behandlades under dagens möte medkommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Utveckling av Campus högskolan

Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att godkänna ett förslag till ramavtal mellan Halmstads kommun, Fraguerus Fastigheter AB, Castellum Väst AB, Intea komplementär och Ancore Halmstad AB. Tillsammans förvaltar parterna Högskolan i Halmstads campusområde.

De har tillsammans tagit fram ett gemensamt underlag för hur de vill utveckla högskoleområdet. Samarbetet har som målsättning att resultera i en detaljplan som möjliggör bland annat nya verksamhetslokaler, förskola, gymnasium och allmän tillgänglig campuspark.

Ramavtalet beskriver respektive parts roll och hur det framtida arbetat är tänkt organiseras och beslutet innebär att parterna gemensamt kan upprätta en detaljplan för högskoleområdet.

– Att ta fram detaljplan för att utveckla campusområdet är för mig startskottet på omvandlingen av Larsfrid, det vi kallar Framtidsområdet. Styrkan är att flera fastighetsägare gör detta gemensamt och att kommunen är en av parterna, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Planer på ny Slottsmöllebro

En ny kompletterande Slottsmöllebro kan komma att bli verklighet inom några år. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att utreda möjligheterna att bygga en ny bro över Nissan i höjd med Frennarp. En detaljplan för den nya bron beräknas vara klar till 2021.

Tanken är att den nya bron ska avlasta den befintliga Slottsmöllebron som inte är anpassad till dagens trafikflöde. Behovet av en ny bro har sedan tidigare pekats ut i Framtidsplan 2030 och handlingsprogram för hållbara transporter. Pengar för bygget finns avsatt i Planeringsdirektiv med budget för 2019-2023.

– Många är de invånare som längtar efter och behöver en ny bro i trakten av Slottsmöllan och Frennarp. Det är viktigt för de som redan färdas här regelbundet och för de som på sikt kommer att göra det, i takt med att Halmstad växer, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Förslag till nya bostäder i Ranagård

Den nya stadsdelen i Ranagård börjar ta form. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att be de byggföretag som vill bygga i området att komma in med skisser på hur kommande bostäder ska se ut.

Förslagen på nya bostäder ska vara färdiga och inskickade till kommunen inom fyra månader. Därefter gör kommunen en bedömning om vilka förslag man vill gå vidare med i ett första urval. De nya bostäderna bildar tillsammans en ny stadsdel i området med flerbostadshus, radhus och friliggande villor i 2 till 4,5 våningar. Det kommer även att byggas lokaler för affärer, skola, förskolor, äldreboende samt finnas goda buss- och cykelförbindelser in till centrala Halmstad.

– Genom beslutet ber vi utvalda aktörer att beskriva hur de vill se Ranagård formas utseendemässigt. För mig har det varit viktigt att olika upplåtelseformer ryms inom området och jag vill nu se skisser som ger ett hållbart och vackert bostadsområde, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).