Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Planeringsdirektiv med budget för 2019-2023 - ett av ärendena på nästa fullmäktigemöte den 18-19 december

Årets sista kommunfullmäktigesammanträde är uppdelat på två dagar. Den 18 december beslutar fullmäktige om planeringsdirektiv med budget. Den 19 december beslutas bland annat om nya ordningsregler i centrala Halmstad.

Kommunfullmäktige sammanträder från och med klockan 8.30 i rådhuset den 18 december. Den 19 december börjar mötet klockan 18.00. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/live.

Mötet inleds med:

 

18/12

 • Upprop på morgonen, justering av närvaro efter lunch och kvällsmålet
 • Genomgång av säkerhetsföreskrifter

19/12

 • Utdelning av Halmstads kommuns kulturpris
 • Destination Halmstad – Information om bordtennis-VM
 • Nytt upprop
 • Ledamöternas frågestund
 • Förslag på Planeringsdirektiv med budget finns tillgängligt för allmänheten på Halmstads kommuns hemsida

Dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Planeringsdirektiv med budget 2019-2023
 3. Budget för kommunrevisionen planperioden 2019-2021
 4. Ägardirektiv för kommunens bolag 2019
 5. Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten - Onsjö
 6. Motion - Inför anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare
 7. Ny renhållningsordning 2019 - avfallsplan och föreskrifter
 8. Renhållningstaxa 2019 Halmstads kommun
 9. VA-taxa 2019 Halmstads kommun
 10. Justeringar av minimibelopp och maxtaxa inom hemtjänst m m, 4 a§, för år 2019, utifrån det förhöjda prisbasbeloppet samt public service-avgift
 11. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland
 12. Reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
 13. Översyn av lokala ordningsföreskrifter
 14. Likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning
 15. Utredning om skyddsskor
 16. Halmstads kommuns hedersbevisning
 17. Val av ledamöter i kommunrevisionen
 18. Val av ordförande i byggnadsnämnden
 19. Anmälningsärenden

 

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 18-19 december.länk till annan webbplats

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.