Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planeringsdirektiv med budget 2020-2024 - ett av ärendena på nästa kommunfullmäktige den 18-19 juni

Kommunfullmäktige i juni är uppdelat på två dagar. Den 18 juni beslutar fullmäktige om planeringsdirektiv med budget. Den 19 juni beslutas bland annat om lokala ordningsregler på kommunala utebad och idrotts- och fritidsanläggningar.

Kommunfullmäktige sammanträder från och med klockan 8.30 i Rådhuset den 18 juni. Den 19 juni börjar mötet klockan 14.00. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 18/6

Mötet inleds med:

  • Upprop på morgonen, justering av närvaro efter lunch och kvällsmål
  • Genomgång av säkerhetsföreskrifter

Dagordning:

1. KS 2019/00036 Val av justerare
2. KS 2019/00002 Planeringsdirektiv med budget 2020-2024
3. KS 2019/00338 Budget för kommunrevisionen planperioden 2020-2024

Kommunfullmäktige 19/6

Dagordning:

4. KS 2019/00006 Delårsrapport 1 januari-april 2019
5. KS 2019/00291 Ägardirektiv för kommunens bolag 2020
6. KS 2019/00217 Utökning av verksamhetsområde Skedala
7. KS 2019/00218 Utökning av verksamhetsområde Öringe
8. KS 2019/00224 Markbyten rörande fyra fastigheter vid Kistinge industriområde
9. KS 2019/00245 Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
10. KS 2019/00079 Ändring av lokala ordningsföreskrifter - kommunala utebad och idrotts- och fritidsanläggningar
11. KS 2018/00452 Reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

12. KS 2019/00269 Interpellation om skolbyggnation
13. KS 2019/00215 Valärenden
14. KS 2019/00031 Anmälningsärenden

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 18-19 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.