Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny väntyta på Stora torg - ett av ärendena på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 12 juni

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

Sammanträdet inleds med:

- Säkerhet i valet 2018
- Kommunrevisionen - information - Ledamöternas frågestund


Dagordning:

1) Val av justerare;

2) Motion - Om ändring av tomträttsavgäld och friköpspris;

3) Motion - Angående ändrade tomträttsregler i Halmstad;

4) Halmstads resecentrum - förtydligande av ansvar samt tilläggsanslag för drift och underhåll;

5) Väntyta/hållplats på Stora torg;

6) Inriktning för Kattegattgymnasiet;

7) Halmstads Hamn, färjeterminal;

8) Delårsrapport 1 januari-april 2018;

9) Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor;

10) Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum;

11) Utvärdering av huvudmannaskapet för förskolans måltidsverksamhet;

12) Kommunfullmäktiges sammanträdestider;

13) Anmälan om ändrat gruppledarskap;

14) Valärenden;

15) Anmälningsärenden;

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Sammanträdet kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.