Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny väntyta och hållplats på Stora torg - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 15 maj

Ny väntyta och hållplats på Stora torg och utdelning av medel ur Tillgänglighetsmiljonen. Det var några av ärendena på ledningsutskottets möte.

Ny väntyta och hållplats på Stora torg

Det ska byggas en ny väntyta och busshållplats på Stora torg. Det beslutade ledningsutskottet på tisdagens möte. Ombyggnaden kommer att kosta cirka 1,7 miljoner kronor och samfinansieras med Hallandstrafiken.

Stora torg är en av Halmstad största busshållplatser med cirka 1400 resenärer dagligen. När terminalen på Österskans försvinner ökar betydelsen av ett välfungerande väderskydd och hållplats på Stora torg och hållplatsen behöver därför byggas om. Bygget beräknas påbörjas under 2018.

–  Hållplatsen på Stora Torg är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken, men också en del i ett skapa ett lättillgängligt och attraktivt centrum. Nu skapar vi en hållplats som sticker ut och som lyfter centrum på ett spännande sätt, samtidigt som den tar hänsyn till stadskärnans unika karaktär, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Utdelning av pengar ur Tillgänglighetsmiljonen

På ledningsutskottets möte beslutades också at dela ut pengar ur Tillgänglighetsmiljonen. Totalt delas 235 000 kronor ut till två projekt.

Ett av projekten som ska genomföras kommer att anordna om fritidsaktiviteter på Laxön under sommaren 2018 för individer med funktionsvariationer. Projektet tilldelas 115 000 kronor och genomförs tillsammans med IOGT-NTO. Det andra projektet som ska genomföras kallas Variabeln och tilldelas 120 000 kronor för att bland annat skapa en mediaredaktion för personer med funktionsvariationer.

Medel ur Tillgänglighetsmiljonen tilldelas projekt som ligger utanför nämnders ordinarie budget och anses syfta till att lösa praktiska tillgänglighetsproblem i kommunen.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Ny mötesdag för Halmstads kommunfullmäktige

Ledningsutskottet föreslog under dagens möte att flytta kommunfullmäktiges mötesdag från tisdagar klockan 18.00 till torsdagar klockan 14.00 från och med årsskiftet 2018/2019. Förslaget beräknas kosta mellan cirka 1,2-1,5 miljoner per år.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Handlingsplan för integration på remiss

Ledningsutskottet beslutade under dagens möte att skicka ett förslag till handlingsplan för integration på remiss. Förslaget skickas till kommunens samtliga nämnder och bolagsstyrelser samt en rad aktörer utanför kommunorganisationen så som arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer, statliga myndigheter och grannkommuner . Handlingsplanen syftar bland annat till att samordna och strukturera upp kommunens arbete med mottagande, etablering, delaktighet och inkludering av nyanlända.

– Att lösa integrationen är en av vår tids viktigaste frågor och jag är mycket nöjd med att vi nu tar ett samlat grepp om det arbetet. Dåligt fungerande integration skapar utanförskap - och utanförskap har en otäck förmåga att gå i arv. Därför är vi fast beslutna om att bryta utanförskapet innan det biter sig fast, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

Beslutet innebär att berörda aktörer får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget. Remissrundan pågår till och med slutet på september 2018. Beslut om handlingsplanen förväntas kunna tas av kommunstyrelsen under slutet på 2018.