Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny riktlinje för butiksexponering och en plan för lekplatser

Butiksägarna i Halmstads kommun ska få smycka sina affärsentréer utan att behöva söka tillstånd hos polisen. Dessutom ska det tas fram en plan för hur många lekplatser som kommunen kan underhålla med befintliga pengar och var dessa ska placeras. Det har teknik- och fritidsnämnden beslutat.

Från och med 1 november får butiksägare i Halmstads kommun sätta upp krukor, entrémattor och godkända trottoarpratare utanför sina affärer utan att behöva söka tillstånd hos polisen. Det står klart efter att teknik- och fritidsnämnden beslutat att anta en ny riktlinje för butiksexponering.

Enligt ett tidigare beslut i dåvarande tekniska nämnden har butiksägare som har velat pynta utanför sina entréer inte fått detta. Efter önskemål från näringsidkarna i Halmstads kommun via styrgruppen Stadens hjärta har teknik- och fritidsnämnden nu beslutat att göra det enklare för butiksägarna att marknadsföra sina varor utanför entréerna. Stadens hjärta är ett samverkansprojekt mellan Halmstads kommun, Fastighetsägarna i Halmstad och Halmstad city.

I riktlinjen om butiksexponeringlänk till annan webbplats framgår vad för typ av butiksexponering som butiksägarna inte behöver söka tillstånd för, samt vad som fortfarande kräver tillstånd. Butiksexponering som kräver tillstånd från polisen är exempelvis varuställ, bänkar och liknande.

– Det känns väldigt bra att kunna tillgodose det här önskemålet från våra butiksägare. Vi hoppas och tror att butiksexponeringen kommer att bidra till en ännu mer attraktiv och välkomnande stadsmiljö som gör att city kommer att kännas mer levande, säger Håkan Björklund, (C) ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Teknik- och fritidsnämnden beslutar om villkor för användandet av platsen, medan byggnadsnämnden beslutar om hur butiksexponeringen ska utformas. ”Riktlinjer för utformning av uteserveringar och exponering utanför butiker i Halmstads kommun” tas upp för beslut i byggnadsnämnden torsdagen den 24 oktober 2019.

Inget tilläggsanslag för att åtgärda fel på lekplatser

I juni beslutade teknik- och fritidsnämnden att teknik- och fritidsförvaltningen ska ta fram en plan för hur många lekplatser som kommunen kan underhålla med befintliga medel. Planen ska också innehålla förslag på var dessa lekplatser ska placeras. Vid samma tillfälle beslutade nämnden även att begära ett tilläggsanslag på 7,4 miljoner kronor för att åtgärda så kallade B-fel på 98 av kommunens 121 lekplatser. Merparten av B-felen handlar om bristfälligt stötdämpande underlag under lekredskap som till exempel klätterställningar, rutschbanor och gungor. Fallskyddssanden är antingen av bristfällig kvalitet eller så saknas tillräckligt mycket sand under lekredskapen. B-felen upptäcktes vid en besiktning av de kommunala lekplatserna under 2018.

I september beslutade kommunstyrelsen att återförvisa ärendet om begäran om tilläggsanslag till teknik- och fritidsnämnden för förnyad handläggning, eftersom beslutet i teknik- och fritidsnämnden inte vunnit laga kraft. Protokollet från nämnden hade inte kunnat justeras på rätt sätt.

När ärendet togs upp på måndagens sammanträde med teknik- och fritidsnämnden beslutades än en gång att förvaltningen ska ta fram en plan för hur många lekplatser som kommunen kan underhålla med befintliga medel och var dessa ska placeras, men förslaget att begära tilläggsanslag för att åtgärda B-felen fanns inte med.

– Efter mötet i juni har vi haft tid att tänka igenom beslutet. Enligt kommunledningsförvaltningen uppfyller inte vår begäran kommunens kriterier för tilläggsanslag. Det kan bara begäras för oplanerade mer akuta händelser. Kommunens ekonomi är ansträngd och vi måste alla hjälpas åt för att inte öka kostnaderna. Förvaltningen kommer nu att sätta igång med att åtgärda felen på lekplatserna och ta fram planen som vi har efterfrågat. Det kommer att behövas omprioriteringar, säger Håkan Björklund (C).

Socialdemokraterna yrkade på att tilläggsyrkandet skulle skrivas in i beslutet igen, vilket fick stöd av Miljöpartiet. Efter en votering stod det klart att förslaget att inte begära tilläggsanslag fått flest röster.

– Vi har fått minskade anslag för att sköta lekplatserna. För vår del är felen en oförutsedd händelse och därför yrkade vi på tilläggsanslag. Den styrande majoriteten vill att förvaltningen ska omprioritera budgeten inom befintlig ram men lämnar inga förslag på vad som ska prioriteras bort, säger Micael Nilsson, (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.