Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny översiktsplan snart ut på samråd

Kommunstyrelsen har yttrat sig om förslaget på ny översiktsplan.

Efter vissa justeringar bibehölls huvuddragen av förslaget till ny översiktsplan efter att kommunstyrelsen fick säga sitt på tisdagens sammanträde. Samråd kommer att pågå från 5 november 2020 till 11 januari 2021. Handlingarna kommer då att offentliggöras och invånare, myndigheter, företagare och andra intressenter kommer att kunna lämna synpunkter på förslaget.

Det kommer att finnas flera olika sätt att lämna in åsikter. Bland annat kommer det att arrangeras fysiska drop in-träffar. Dessa kommer att anordnas under flertalet tillfällen för att undvika större samlingar av folk. Det kommer även att finnas möjlighet att delge sina åsikter via skrift eller telefon. Mer information kommer att publiceras på kommunens webbplats inför att samrådet inleds.

Den nya översiktsplanen förväntas kunna antas vid årsskiftet 2021/2022.