Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny Gamletullsbro under 2019 - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 21 augusti

Ny Gamletullsbro, nytt regionalt samarbete och ny modell för kommunal tillsyn. Det var några av ärendena på tisdagens möte med ledningsutskottet.

Ny Gamletullsbro under 2019

En ny Gamletullsbro förväntas stå klar under första halvåret 2019. Ledningsutskottet beslutade under tisdagens möte att bevilja ett tilläggsanslag på 11,5 miljoner kronor som ska gå till att ersätta den brandskadade bron.

Gamletullsbron började brinna under natten till Nyårsdagen 2018. Stora delar av bron skadades då allvarligt. Efter tillfälliga reparationer kunde bron delvis öppnas igen i februari. En projektgrupp har under våren utrett skadeläget och bedömningen är att bron behöver ersättas.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Halmstad blir en del av Greater Copenhagen

Från den 1 januari nästa år blir Halmstad en del av storstadsregionen ”Greater Copenhagen”. Det beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott i dag. Halmstads medlemskap förutsätter dock att också Region Halland och de övriga halländska kommunerna fattar beslut om att bli medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committe, som är det fullständiga namnet på det regionala samarbetet.

Greater Copenhagen omfattas förnärvarande geografiskt av Skåne i Sverige, samt Region Hovedstaden och Sjælland i Danmark. Samarbetet mellan regionerna omfattas av tre huvudområden: internationellt varumärke,
näringspolitiskt partnerskap och politiskt samarbete.

Den årliga avgiften på 500 000 kronor för medlemskapet i Greater Copenhagen kommer att betalas av Region Halland.

– Vi är en växande stad och då är det extra viktigt att fördjupa samarbeten med em runt oss. Detta är viktigt för Halmstads tillväxt i framtiden för vi är inte en isolerad del i världen utan en bit av Sverige och EU och vi behöver kunna påverka på ett bredare plan. Detta är oerhört glädjande för Halmstad, säger kommunråd Lovisa Aldrin (L).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Ny modell för tillsynsverksamheter utreds

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade i dag att anta ett direktiv för att utreda hur den så kallade Rättviksmodellen kan implementeras i kommunens tillsynsverksamheter.

Modellen bygger bland annat på att företag debiteras för kommunal tillsyn först efter att en kontroll utförts. Detta till skillnad från i dag då företag i många fall betalar en årsavgift i förskott för den kommunala tillsynen.

Konceptet, som arbetats fram i Rättvik och vidareutvecklats framför allt genom föreningen Tillväxt och tillsyn, har som syfte att stärka förståelsen, dialogen och samarbetet mellan myndighetsutövare och företag.

– Jag är mycket nöjd med att vi så här snabbt kan komma igång med att införa en ny modell för kommunens myndighetsutövning, med fokus på bättre dialog och rättvisare debitering. Detta skickar en tydlig signal om att vi tar företagandets villkor på allvar, inte minst med hänsyn till de många
småföretagare inom restaurang- och besöksnäringen som varje år skapar tusentals arbetstillfällen i kommunen och som året runt bidrar till ett Halmstad som är rikt på upplevelser för både invånare och besökare, säger kommunstyrelsen ordförande Jonas Bergman (M).

Utredningen ska vara klar senast den 30 mars 2019. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.