Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya ordningsregler i centrum - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 20 februari

Nya ordningsregler i centrum och kommunalt stöd till lokala samhällsföreningar - det var några av ärendena på tisdagens möte i ledningsutskottet.

Nya ordningsregler i centrum

För att minska risken för olyckor och skadegörelse i centrala Halmstad godkände kommunstyrelsen under tisdagens möte en uppdatering av kommunens lokala ordningsregler.

Beslutet innebär bland annat att det framöver kommer att behövas tillstånd för att använda fyrverkerier och smällare i centrumkärnan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton. Tillståndsansökan kommer att kosta 700 kronor och görs hos polisen. Beslutet innebär också att förbudet att dricka alkohol, utanför områden med utskänkningstillstånd, utökas i centrum.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Kommunen stödjer lokala samhällsföreningar

För att stödja demokrati och delaktighet på lokal nivå delar Halmstads kommun ut pengar till olika samhällsföreningar som är aktiva inom kommunens nätverk för lokal demokrati. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under tisdagens möte att fördela 300 000 kronor till sju olika samhällsföreningar som kommit in med ansökningar för 2018. Följande föreningar kommer att tilldelas medel:

  • Enslövs samhällsförening beviljas 46 000 kronor.
  • Harplinge samhällsförening beviljas 40 000 kronor.
  • Kvibille allförening beviljas 66 000 kronor.
  • Oskarströms samhällsförening beviljas 40 000 kronor.
  • Simlångsdalens samhällsförening beviljas 65 000 kronor.
  • Slättåkra bygdeförening beviljas 20 000 kronor.
  • Trönninge samhällsförening beviljas 23 000 kronor.

Pengarna kommer bland annat att gå till lokalhyror, trycksaker och annan informationsspridning samt anordnande av dialogmöten. Föreningar som får bidrag ska medverka till att kommunens övriga riktlinjer följs samt verka i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund. Bidragen är inte permanenta utan
söks årligen.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.