Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu blir vi en bättre begagnad kommun

En ny upphandling ska ge Halmstads kommun fart på inköpen av begagnade kontorsmöbler. Nyligen tecknades avtal med tre leverantörer som alla erbjuder utbud och tjänster som ger förutsättningar för att utveckla kommunkoncernens återbruk.

En ny upphandling ska ge Halmstads kommun fart på inköpen av begagnade kontorsmöbler. Nyligen tecknades avtal med tre leverantörer som alla erbjuder utbud och tjänster som ger förutsättningar för att utveckla kommunkoncernens återbruk.

– Med den här upphandlingen så uppgraderar vi kommunkoncernens återbruk av möbler. Det är viktigt att vi går i täten för att skapa en hållbar kommun och förhoppningsvis kan vårt kommande arbete inspirera andra organisationer, säger Alexandra Sandberg, hållbarhetsstrateg vid kommunledningsförvaltningen.

Idag är fördelningen på möbelkontot 93 procent nytillverkat men bara 7 procent begagnat, och få möbler återvinns.

Kommunen har tidigare haft en leverantör av begagnade möbler men med tre stycken ökar tillgången till större kvantiteter. Det blir därmed större möjlighet att få enhetlig möblering av stora kontorsytor.

Nya tjänster underlättar återbruk

Den nya upphandlingen ger också tillgång till ett helt paket med tjänster som underlättar för kommunkoncernen att utveckla sitt återbruk. Exempelvis går det nu att ”sälja tillbaka” begagnade möbler till leverantörerna och därigenom få en minskad kostnad för möbelinköp. Leverantörerna inventerar dessutom möbler och ger förslag på vad som kan bytas ut, rekonditioneras eller köpas. De utför också renovering som möbeltapetsering, snickeri med mera.

– Vi tror att tjänsterna, tillsammans med ökad möjlighet att enhetligt kunna möblera större kontorsytor, kan vara de utlösande faktorer som vi har saknat för att ordentligt komma igång med återbruk, konstaterar Alexandra Sandberg.

Den nya upphandlingen innebär att Halmstads kommun bättre kan leva upp till ambitionerna i planer och strategidokument. I exempelvis kommunfullmäktiges strategiska plan, där ”miljömässig och ekologisk hållbarhet” är ett av fyra strategiska utvecklingsområden för de närmaste åren. I kommunens avfallsplan är ”förebygga uppkomsten av avfall” ett av sju prioriterade områden.

Stora vinster med återbruk

Miljövinsterna med återbruk är stora. Bara en enda kontorsstol ger 15 kilo avfall och ett höj- och sänkbart skrivbord 50 kilo. Vid tillverkning och transporter av möblerna skapas koldioxidutsläpp, för stolen motsvarande 65 mils bilkörning och för skrivbordet motsvarande 95 mil (med bensindriven bil).

Det finns också ekonomiska fördelar; begagnade möbler kostar i snitt hälften så mycket som nytillverkade.

Kommunens egen verksamhet Halvin kan också ge hjälp

I samband med det nya avtalet som nu presenteras slår kommunkoncernen också ett slag för sin egen verksamhet, Halvin. Den drivs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och är en tjänst för kostnadsfri förmedling av små kvantiteter begagnade möbler mellan kommunens förvaltningar och bolag.