Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det tillåtet att grilla på egen tomtmark igen

Med anledning av nederbördsmängden som fallit i helgen har Räddningschefen i Halmstads kommun kommun beslutat att häva förbudet att grilla på egen tomtmark. Beslutet gäller tills vidare.

Undantaget medger att det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Undantaget gäller även yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.

Vid all grillning ska:

  • Grillen vara upphöjd från marken så att inte
    strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Släckutrustning finnas till hands.


Det är inte tillåtet att:

  • Använda engångsgrill.
  • Använda stormkök oavsett typ av bränsle.
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid
    fasta grillplatser).
  • Använda pyrotekniska artiklar utomhus.

Bakgrunden till beslutet är den senaste tidens nederbörd som lokalt fallit i regionen. Trots de senaste dygnens regn finns det fortfarande delar av markskikten som är relativt uttorkade och där det föreligger risk för antändning av skog och mark. All grillning sker på eget ansvar och resterande eldningsförbud gäller tills vidare i Halmstads kommun.