Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarlöfte för en tryggare stad

För tredje året i rad har kommunen och polisen skrivit under ett gemensamt medborgarlöfte. Löftena utgår från de upplevda problem som kom fram i den medborgardialog som genomfördes under januari 2019. För att öka tryggheten och minska brottsligheten har polis och kommun tillsammans kommit överens om aktiviteter som ska genomföras med fokus på Andersberg, Vallås och centrumkärnan.

Halmstads kommun har sedan 2017 avgett medborgarlöfte tillsammans med lokalpolisområde Halmstad.

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och minska brottsligheten. Detta gynnar Halmstad som en attraktiv plats att välja att bo på och besöka. Upplever du trygghet så har du bättre förutsättningar att leva ett liv där du bidrar till samhället och en positiv utveckling för Halmstads kommun. Ökad trygghet bidrar också till att öka jämställdheten i samhället då det är kvinnor som i högre grad upplever otrygghet och begränsas av detta.

För polisen är medborgarlöftena ett medel att komma närmare medborgarna och att anpassa arbetet efter den lokala lägesbilden. En minskad brottslighet har också en stor effekt för att minska det mänskliga lidande som brott medför både för brottsutsatta, kriminella och anhöriga. Det har också stora samhällsekonomiska fördelar då brottslighet kostar samhället stora summor.


Dialog och statistik underlag till medborgarlöftet

Underlaget till lägesbilden består av statistik, invånardialoger och medarbetardialoger och utifrån den sammanlagda bilden tas medborgarlöftet fram. Detta för att ta reda på vad som är angeläget för invånarna för att de ska känna sig trygga.

2019 års enkät besvarades av 1 400 personer och den visar att invånarnas trygghet har ökat jämfört med tidigare år. Dock är det fortfarande många som upplever otrygghet i sitt bostadsområde och tycker det finns otrygga platser i kommunen. Kvinnor är mer otrygga än män och människor som bor i de östra stadsdelarna upplever också en större otrygghet än de som bor i de västra stadsdelarna. Andersberg, Vallås, centrum och mörka platser uppges vara de som platser som skapar störst otrygghet.


Satsningar för trygghet

Resultatet visar att de satsningar som gjorts på Andersberg och Vallås utifrån arbetet med effektiv samordning för trygghet och det kontinuerliga, dagliga arbete är fortsatt viktigt och ska prioriteras. Centrum är ett område som besöks av många för shopping, upplevelser och andra ärenden. Det är också en av de platser som ofta omnämns som otrygg. De satsningar som görs i ambitionen att bli årets stadskärna och att arbeta med Purple Flag känns därför angelägna för att göra centrum tillgängligt för alla. Upplevelsen av att vara trygg är en väsentlig del av arbetet.

Utifrån detta har kommunen och polisen beslutat att samarbetet under 2019 fortsätter med samma medborgarlöfte som under 2017 och 2018.

Medborgarlöftet 2019

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.

Detta ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter:
• Trafikkontroller (hastighet-, beteende-, alkohol/drog-kontroller). Mopeder inkluderat.
• Kontakt och relationsskapande polisverksamhet.
• Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika.
• Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser.
• Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger.
• Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgärder i den fysiska miljön.
• Fortsatt arbete med effektiv samordning för trygghet på Vallås och Andersberg för att skapa en gemensam lägesbild och samordnade åtgärder.

 – Det är väldigt positivt att tryggheten ökar men det finns fortfarande stora skillnader i kommunen. I de östra delarna känner man sig mindre trygg och i de västra delarna mer trygg, säger Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad. Vi baserar vårt arbete på de medborgardialoger som genomförts där önskemålen till exempel varit fler poliser i rörelse, att vi jobbar med belysning och buskage samt trafikkontroller, fortsätter Jonas Bergman. Andra åtgärder kan vara att jobba för att begränsa tillgängligheten av narkotika och att genomföra trygghetsvandringar i miljöer där invånarna upplever en otrygghet.

 

Länk till medborgarlöftet i sin helhetPDF

Länk till polisens nyhet om medborgarlöftetlänk till annan webbplats