Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Maredsgården rivs efter brand

En oberoende brandteknisk utredning visar nu att Maredsgården i Oskarström är en fara för liv och hälsa och måste rivas efter branden i mitten av november 2017. Bindförmågan i murbruket förstördes i branden och väggarna som står kvar riskerar att rasa.

Den utredning som beställdes efter branden visar att byggnadsdelarna som står kvar inte har någon bärighet. Eftersom huset är q-märkt så kan rivningslov inte utfärdas, men enligt expertutlåtande från Boverket så får man enligt Plan- och bygglagen ändå riva en byggnad om det är fara för liv och hälsa eller om byggnaden är skadad efter en eldsvåda.

– Vi kommer nu att riva det som finns kvar av byggnaden för att säkra
området. Vi vet att människor rört sig inom det avspärrade området och det kan vara livsfarligt, säger samhällsbyggnadschef Mattias Rossköld.

Den gamla folkskolan som stått tom i flera år var försäkrad. Efter att byggnaden rivs finns två alternativ för politikerna att ta ställning till
framåt. Antingen byggs Maredsgården upp igen enligt nuvarande detaljplan, eller görs en ny plan för området. Ärendet kommer att lyftas i
samhällsbyggnadsutskottet under våren.