Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

”Kunskap äger” när räddningstjänsten spelar roll för ett inkluderande samhälle

Hur kan räddningstjänsten jobba för ett inkluderande samhälle? Räddningstjänsten i Halmstad har under tre års tid arbetat i projektet ”Kunskap äger” för att höja kunskapen kring diskriminering, jämställdhet och inkludering. Nu är det dags att avsluta projektet, att summera och sprida erfarenheterna. Med hopp om att inspirera
andra organisationer och personer i arbetet med frågorna genomförde räddningstjänsten därför en spridningskonferens på Tylösand den 2-3 april 2019.

Frågorna kring inkludering, diskriminering och jämställdhet är ständigt aktuella. Svaret på dem är bland annat kunskap. I maj år 2016 började räddningstjänsten i
Halmstad driva projektet ”Kunskap Äger” en stor kompetenshöjande satsning om
diskriminering, jämställdhet och inkludering med ekonomiskt stöd från ESF-rådet
Väst. Under åren som gått har samtliga anställda och politikerna i nämnden
deltagit i de närmare 200 aktiviteterna. Utifrån de sju diskrimineringsgrunderna
har projektet anordnat föreläsningar, kunskaps- och diskussionsspel, erfarenhetsutbyten och förändrat rutiner kring bland annat en bra arbetsmiljö för alla.

Projektet går mot sitt slut och därför arrangerades en spridningskonferens för att
presentera erfarenheterna. Konferensen bjöd på en mängd föreläsningar, samtal
och praktiska tips om förändringsarbete för ett inkluderande samhälle.

Ett hundratal deltagare från räddningstjänster i hela Sverige, Danmark, Norge och England samt kollegor från Halmstads kommun och personer från Försvarsmakten deltog i konferensen. De lyssnade på företrädare från ett par räddningstjänster i Storbritannien, Pär Johansson från Glada Hudikteatern, föreläsare från Myndigheten för samhälle och beredskap, MSB och många fler.

– Vårt arbete i projektet Kunskap äger har inneburit att vi tagit ett stort steg
mot en mer jämställd och inkluderande organisation, men vi måste trots allt vara ödmjuka och inse att vi har en lång väg kvar, säger räddningschef Hans Ekberg. Nu vill vi berätta för omvärlden vad projektet har bidragit till och vi hoppas att det kan inspirera många organisationer att jobba för inkludering på olika sätt; såväl räddningstjänster som andra verksamheter. Vi kan bidra med goda råd och delar gärna med oss av våra erfarenheter framöver. Vi vill fortsätta lära ihop med andra!

– Även om projektet går mot sitt slut har arbetet bara börjat. Halmstads kommun satsar mycket på social hållbarhet och på att vara den inkluderande kommunen. I detta arbete kommer räddningstjänsten att jobba vidare tillsammans med kollegorna i Halmstads kommun och sprida erfarenheterna från projektet Kunskap äger, berättar Magnus Wijk, avdelningschef för personal. På räddningstjänsten fortsätter vi nu som en del av det ordinarie arbetet. Vi integrerar kunskapen om diskriminering i det systematiska arbetsmiljöarbetet, lyfter värdegrund och inkludering vid våra ordinarie informationstillfällen. Framöver kommer det fler föreläsare och vi kommer att fortsätta ha träffar och spela vårt diskussionsspel. Blir du nyanställd hos oss kommer du att få del av kunskapen som vi andra fått genom en introduktionsutbildning, avslutar Magnus Wijk.


Mer om projektet på webben för Svenska ESF-rådet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hanna Glans projektledare, ESF-projektet Kunskap äger.

Hanna Glans har varit projektledare för ESF-projektet Kunskap äger på Räddningstjänsten Halmstad mellan år 2016-2019

Pär Johansson, Glada Hudik-teatern.

Pär Johansson, Glada Hudik-teatern höll en mycket uppskattad föreläsning med berättelser från erfarenheterna med teatern.

Paneldiskussion inkluderingsfrågor

Företrädare från MSB, Sweco och räddningstjänsterna i Halmstad samt i Cornwall, England deltog i en paneldiskussion kring inkluderingsfrågorna.

Dawn Whittaker, East Sussex - inkluderande ledarskap.

Dawn Whittaker från räddningstjänsten i East Sussex pratade om hur de jobbar med inkluderande ledarskap.

Valter Vilkko, MSB - arbetet för jämställdhet och inkludering i räddningstjänsten

Valter Vilkko från MSB tittade tillbaka och berättade om myndighetens framtida planer för arbetet för jämställdhet och inkludering i räddningstjänsten.