Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturnämnden om den nya detaljplanen för Folkparken

Kulturnämnden är positiv till att det har gjorts noggranna utredningar av de kulturhistoriska värdena inom planområdet för Folkparken. Om Kulturhuset trots allt måste rivas är det extra viktigt att ta tillvara på platsens historia. Det var ett av flera beslut som togs vid nämndens senaste sammanträde.

Nu är detaljplanen för Folkparken ute på remiss för samrådsyttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av Folkparken, vilket bland annat innebär en förtätning med bostäder. Hur mycket bostäder som kan byggas i området beror på om Kulturhuset bevaras eller rivs, förslaget till detaljplan medger båda alternativen.

Vid torsdagens sammanträde beslutade kulturnämnden att anta ett samrådsyttrande där nämnden är positiv till att det har gjorts noggranna utredningar av de kulturhistoriska värdena inom planområdet för Folkparken. ”Kulturnämnden är medveten om att det skulle kräva omfattande ombyggnationer och tillgänglighetsanpassningar av Kulturhuset om det bevaras. I dagsläget ser kulturnämnden inget eget behov av verksamhet i huset. Om Kulturhuset trots allt måste rivas är det extra viktigt att ta tillvara på platsens historia. Kulturnämnden anser att om byggnaden rivs bör de föreslagna varsamhetsbestämmelserna istället användas som utformningsbestämmelser för området”, skriver nämnden i sitt yttrande.

– Det är bra att det har gjorts en grundlig utredning av Folkparken som helhet och att vi trycker på för att bevara den gröna oas det är, även om området förtätas kommer grönskan att bestå. Många av husen i Folkparken skall bevaras vilket också är trevligt ur ett kulturhistoriskt perspektiv, säger Anna Ginstmark (C), kulturnämndens ordförande.

– Att Folkparken får vara en grön oas där befintliga riktmärken inom området såsom entréportalen, polketten, tegelfontänen och chefsbostaden bevaras är av största värde. Detta gäller även Kulturhuset och därför behövs en grundlig utredning kring husets användningsområde, säger Eva-Marie Paulsson (S), kulturnämndens vice ordförande.

Kulturnämndens yttrande skickas nu vidare till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

300 000 kronor i uppdragsstöd till Tommie Haglund-festival

Kulturnämnden har beslutat att bevilja Svenska kyrkan, Halmstads församling, 300 000 kronor i uppdragsstöd för att kunna arrangera Tommie Haglund-festivalen den 23, 24 och 25 april 2021. Festivalen innehåller sju konserter som kommer att hållas i S:t Nikolai kyrka, på kulturhuset Najaden och på Halmstads slott. Den innehåller även två samtal ledda av Ella Peterson från Sveriges Radio. Samarbete kommer att ske med både Kulturskolan och Sturegymnasiet. Elever från Sturegymnasiet ska bland annat delta i körer under festivalen.

– Det är en jätterolig satsning! Vårt mål är att ha ett väldigt brett kulturliv i Halmstad och med Tommie Haglund-festivalen får vi ett djupdyk i den klassiska världen. Det är speciellt roligt att festivalen kommer att vara så bred genom föreläsningar, workshops och samarbeten med de unga. Vi i nämnden, som har fått en utbildning i barnkonventionen under våren, är mycket positiva till detta. Jag ser fram emot att besöka festivalen, säger Anna Ginstmark.

Beslut om förändrade kulturstöd med anledning av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner är det inte längre möjligt att genomföra flera av de evenemang som var planerade 2020. Under kulturnämndens senaste sammanträde beslutades därför följande:

  • Hallands bildningsförbund ska betala tillbaka de 181 000 kronor för 2020 års produktion av Kungamötet, som inte kommer till användning. Överenskommelsen om uppdragsstöd för åren 2021 och 2022 ska fortsätta att gälla.
  • Svenska Musikalorkestern behåller det kulturstöd som beviljats till att arrangera musikalkonserter på Kulturhuset Najaden 2020 för att istället användas under 2021.
  • Kultur- och mediaföreningen Kulingvarning behåller sitt uppdragsstöd för 2020. Överenskommelsen för teatergruppen Stjärnans verksamhet, med 100 000 kronor i uppdragsstöd för 2021 och 2022, ska fortsätta gälla i oförändrad form.
  • Operation Opera behåller sitt uppdragsstöd för 2020.