Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunstyrelsen och Högskolan i workshop om framtida utmaningar

Kommunstyrelsen träffade under tisdagens möte ledningen och företrädare för utbildning och forskning vid Högskolan i Halmstad för att under en workshop diskutera hur man kan samverka för att tillsammans möta framtida utmaningar. På agendan stod bland annat kompetensutveckling, samhällsutveckling och hur man ska utveckla Halmstad som en tillväxt- och kunskapsnod.

Utgångspunkten var att kommunen och Högskolan genom ett utökat samarbete kan stärka varandras roll i utvecklingen av ett framtida Halmstad. En av utmaningarna som diskuterades var hur Halmstad och dess grannkommuner i framtiden ska kunna utvecklas till en tillväxt- och kunskapsnod mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Samarbetet mellan kommunen och Högskolan skulle kunna vara en avgörande framgångsfaktor för att skapa en attraktiv plats som attraherar nya invånare och företag och som omkringliggande kommuner orienterar sig mot.

– Genom att arbeta ännu närmare tillsammans kan kommunen och Högskolan förstärka varandras positioner och därmed skapa ännu bättre möjligheter att profilera Halmstad som Kunskapsstaden. Det ger oss bättre förutsättningar att utvecklas som en regional tillväxtmotor, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

En annan utmaning var hur studenterna skulle kunna ha en mer aktiv roll i Halmstad och stadens utveckling. Studentmedarbetare i kommunen, stipendier till studenter med företagsidéer och bättre systematik i hur man kopplar ihop studenter med kommunala förvaltningar och bolag där det behövs någon som gör ett projektarbete eller examensarbete, var några av de många saker som diskuterades.

– Det blev spännande diskussioner när kommunstyrelse, studenter och Högskolans medarbetare möttes, och många aha-uppleveler, konstaterade rektor Stephen Hwang. Vi har ett gemensamt intresse att göra Halmstad till en intressant kommun att arbeta, leva och studera i. Vi vill locka studenter, medarbetare och medföljande att flytta hit. Genom samarbete och gemensamma målbilder kan vi tillsammans göra Högskolan och Halmstad än mer framgångsrika och attraktiva.