Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen ska fortsätta driva flygplatsen

Flygplatsen i Halmstad är viktig för kommunen och regionen. Enligt beräkningar bidrar flygplatsen med 250 miljoner i årliga skatteintäkter och till cirka 1 900 arbetstillfällen i Halmstad. Det visar en utvärdering som företaget Sweco gjort på uppdrag av Halmstads kommun.

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling beslutade på tisdagen att med denna bakgrund föreslå kommunfullmäktige att kommunen ska fortsätta att driva flygplatsen.

2006 tog kommunen över ansvaret för flygplatsen från Luftfartsverket. 2010 beslutade kommunfullmäktige om att en utvärdering och ett förnyat beslut om fortsatt verksamhet ska ske 2020.

Flygplatsen är, enligt rapporten, en viktig del av infrastrukturen för samhället. Linjetrafiken till och från Bromma flygplats skapar tillgänglighet till huvudstaden för Halmstad med omnejd. Flygplatsen används också för andra samhällsnyttiga flyg, som för sjukvård samt samhällsskydd och beredskap. För stora delar av Försvarsmaktens verksamhet i Halmstad är flygplatsen av avgörande betydelse.

Den tillgänglighet som Halmstad flygplats ger för privata och offentliga verksamheter samt privatpersoner bedöms ge ungefär 250 miljoner kronor i årliga skatteintäkter för Halmstad kommun. Om flygplatsen inte kan användas leder det till sämre utvecklingsmöjligheter och på sikt kan 1900 arbetstillfällen försvinna i Halmstad.

Bidrar till regional utveckling

Siffror är beräknade efter en modell men bygger på starka samband mellan regional utveckling och tillgänglighet med flyg. Utgår man från Försvarsmaktens behov är den avgörande. Om hälften av Försvarets dryga 1 000 tjänster i Halmstad avvecklas på grund av att flygplatsen inte kan användas ger det ytterligare effekter på lokala leverantörer till militären och innebär att 700–800 arbeten försvinner.

Halmstad flygplats har de senaste tio åren fördubblat omsättningen till cirka 30 miljoner kronor. Resultatet har under perioden varit på minus mellan 10 och 15 miljoner kronor vilket är samma mönster som för flertalet andra svenska flygplatser. Det krävs cirka 400 000 passagerare per år för att en flygplats ska uppvisa nollresultat. Halmstad hade 124 000 passagerare år 2019.

Utredningen har i viss mån tittat på framtida finansieringsmöjligheter och konstaterar att det mesta tyder på att kommunen kommer att få fortsätta att bära merparten av flygplatsens underskott.

Fortsatt klimatomställning

Ur ett långsiktigt perspektiv vill utredningen se att man fortsätter bidra till flygets klimatomställning genom att göra den markbundna verksamheten ännu mer miljövänlig.

– Flyget har en mycket stor betydelse för Halmstads arbetsmarknad och näringsliv. Utan flygplatsen skulle tusentals jobb försvinna i kommunen. Utredningen bekräftar också att Halmstad City Airport är inne på rätt väg med sitt medvetna miljöarbete. Den klimatomställning som sker nu inom flyget är ett tydligt exempel på vad vi menar när vi säger att vi måste kombinera tillväxt med hållbarhet, säger Jonas Bergman (M), ordförande i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling.

– Det är viktigt att komma ihåg att flygplatsen fyller en stor samhällsfunktion. Tack vare att flygplatsen finns kan vi vara behjälpliga i viktiga samhällsbärande insatser såsom ambulansflyg och brandflyg, dessutom är flygplatsen en garant för att försvaret stannar i Halmstad, en stor och viktig arbetsgivare samt en direktlänk till staten. När man tittar på flygplatsens nytta är det viktigt att väga in dessa aspekter som för min del väger extra tungt, säger Lovisa Aldrin (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling.

Fakta om rapporten

Rapport syftar till att beskriva den samlade samhällsnyttan av Halmstad flygplats. Då det gäller flygets negativa effekter har analysen avgränsats till klimatpåverkan. Det innebär till exempel att eventuell bullerproblematik, begränsningar för kommunens expansionsplaner och alternativ användning av de medel som kommunen tillskjuter för att balansera flygplatsens underskott inte har studerats. Arbetet omfattar också en omvärldsanalys för att sätta flygplatsens framtida utveckling i ett sammanhang.