Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klimatfrågorna givna i ny energiplan

När Halmstads kommun nu ska revidera sin energiplan bör den utvidgas till att även omfatta klimatfrågor. Det föreslår kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet.

Att varje kommun ska ha en aktuell energiplan är lagstadgat. Halmstads befintliga plan, Handlingsprogram för hållbar energi 2015–2020, blir inaktuell nästa år och därför ska en revidering göras.

I kommunfullmäktiges planeringsdirektiv, som antogs i juni, finns målet att Halmstads kommun aktivt ska driva omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. Det är i linje med detta mål som utskottet nu lämnar förslag om en utvidgning av planinnehållet.

Behöver ett kraftfullt dokument för att nå resultat

Energi- och klimatfrågorna är en av de största utmaningarna som världen står inför och det sätt på vilket kommunen arbetar med energi- och klimatfrågorna har stor betydelse för att utvecklingen i Halmstads kommun blir hållbar. Energi- och klimatplanen behöver därför vara ett kraftfullt dokument som visar vägen för arbetet.

Medan den befintliga planen är inriktad på att minska koldioxidutsläppen ska den nya i stället leda till att alla klimatpåverkande utsläpp minskas, även från områden som inte har direkt koppling till lokal energianvändning men som har stor betydelse för klimatpåverkan. Användningen av energi ska effektiviseras och omställningen till förnybar energi påskyndas.

Risken för effektbrist ska analyseras i nya planen

Den nya planen ska dessutom ta upp ytterligare en ny aspekt – det ökande behovet av elenergi och den risk för effektbrist som uppstår när samhället elektrifieras allt mer.

Revideringsarbeten liknande det som Halmstads kommun nu ska göra, pågår även i andra kommuner och allt fler, exempelvis Varberg och Falkenberg, väljer nu att även lyfta in andra klimatpåverkande utsläpp i sina planer. Det samma gör även Länsstyrelsen i Halland som förra veckan presenterade en ny energi- och klimatstrategi.

Tillväxt- och hållbarhetsutskottet lämnar nu frågan vidare till kommunstyrelsen för beslut om revideringsuppdragets innehåll.