Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Justering i taxor för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen – ett av ärendena på kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott den 15 januari.

Från och med den 1 mars 2019 ändras taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. Beslutet innebär ett tillägg av taxa för särskild kontroll och utfärdande av exportintyg.

Tidigare betalades tjänsten av skattebetalarna, men med ändringen får de verksamheterna som nyttjar tjänsten själva stå för kostnaden. Uppskattningsvis kommer taxan att kosta en timmes arbete, det vill säga 1018 kronor. Exportintyg skrivs efter önskemål av livsmedelsföretagare som ska exportera livsmedel till land utanför EU.

Intyget innehåller information om att verksamheten är kontrollerad av behörig myndighet enligt gällande livsmedelslagstiftning. Det är landet som företagaren exporterar till som kräver intyget.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.