Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Justerade taxor för renhållning

Kommunfullmäktige fattade under torsdagens möte beslut om taxor för renhållning, vatten och avlopp. På ärendelistan fanns också en rad motioner.

75 kronor dyrare per år för en villaägare med 190 literskärl – det innebär den justering av renhållningstaxan som kommunfullmäktige beslutade om under torsdagen. I snitt kommer abonnenterna få en höjning på 2,75 procent.

Veckotömningarna kommer att tas bort, men för de hushåll som har veckotömning med 190 liters avfallskärl innebär förslaget en kostnadsbesparing på 367 kronor per år om hushållet samtidigt byter från 190 till 340 liters avfallskärl med tömning varannan vecka.

Renhållningstaxan ska bygga på självkostnadsprincipen – det vill säga HEMs kostnader för hantering av hushållsavfallet ska täckas av avgifter via renhållningstaxan. Men taxorna används också som ett styrmedel för att stimulera intentionerna i kommunens avfallsplan.

HEM uppger att deras kostnader har ökat främst till följd av högre mottagningspris på brännbart avfall och matavfall, inköp av gröna påsen samt kommunikationsinsatser för att få kommuninvånarna att sortera avfallet bättre.

Den nya taxan kommer att gälla från 1 januari 2020.

Inga justeringar i VA-taxan

Kommunfullmäktige fattade även beslut om taxa för vatten och avlopp, VA-taxan, för 2020. Laholmsbuktens VA har gjort bedömningen att det i nuläget är balans mellan verksamhetens kostnader, planerade investeringar och intäkter. Därför beslutades att taxan inte höjs utan ligger kvar på samma nivå som under år 2019.

Fortsatt rätt att välja privat äldreboende

Det blir inget stopp för möjligheten att välja privat äldreboende i Halmstad. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas motion om skyndsamt avskaffande av LOV vad gäller äldreboende med särskilt bistånd avslogs av kommunfullmäktige under mötet på torsdagen.

2012 infördes i Halmstad möjligheten att fritt välja särskilt äldreboende inom ramen för LOV. I nuläget har kommunen avtal med två privata aktörer – Attendo och Vardaga. Attendo driver tre boenden och Vardaga ett. På de fyra boendena finns sammanlagt 239 kunder.

Fakta: Lagen om valfrihetssystem, LOV, är en svensk lag som stiftades 2008 och trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV innehåller regler som tillämpas när kommuner och regioner vill konkurrensutsätta verksamhet inom hälsovård, omsorg och socialtjänst, och dessutom väljer att låta brukarna av tjänsterna välja utförare. Det är frivilligt för kommuner och landsting att införa LOV.