Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ja till bolagisering av Laholmsbuktens VA

Ja till en bolagisering av Laholmsbuktens VA – det röstade en majoritet av ledamöterna när ärendet behandlades i den första instansen, i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Laholmsbuktens VA (LBVA) styrs i dagsläget av en gemensam nämnd, tillsammans med Laholms kommun. Frågan om en bolagisering har behandlats sedan 2017 och en extern utredning som gjordes under 2018 rekommenderade en bolagisering. Frågor som behandlats vidare efter utredningen har varit exempelvis hur ägarstyrningen skulle fungera, upphandling och eventuella skattemässiga konsekvenser. Detta arbete har letts av LBVA:s förvaltningschef Mattias Leijon och en projektgrupp med sakkunniga från både Laholms och Halmstads kommuner.

Samverkan med fackliga företrädare har skett kontinuerligt under utredningstiden. Under oktober sker även MBL-förhandling utifrån förslaget att bolagisering sker. Det genomförs också en gemensam risk- och konsekvensbedömning tillsammans med fackliga företrädare för eventuell bolagisering.

Under beredningen har respektive kommuns kommunstyrelse haft ett flertal informations- och diskussionstillfällen. I april fattade respektive kommunfullmäktige inriktningsbeslut om bolagisering.

Socialdemokraterna i utskottet röstade emot förslaget om en bolagisering av LBVA.

– Vi föreslår att LBVA fortsätter att utvecklas som gemensam nämnd. Det är i grunden en fråga om demokrati. Vatten och infrastruktur är viktiga värden och med dagens klimatutmaningar finns ett ökande medborgerligt engagemang för dessa frågor, säger Krissi Johansson, (S) andra vice ordförande i personal- och ledningsutskottet. Men den utredning som ligger till grund för en bolagisering av driften i LBVA ser vi inte att övriga skillnader skulle bli så stora från hur man arbetar idag. Samverkan sker redan och befintlig organisation är inget hinder för att utveckla det ytterligare. Därför föreslår vi också en översyn av det befintliga samverkansavtalet.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och behandlas slutligt av kommunfullmäktige. En bolagisering förutsätter likalydande beslut i både Halmstads och Laholms kommunfullmäktige.

 

Stöd för effektivisering med hjälp av digitalisering

Digitalisering som ett stöd för att utveckla verksamhet och varaktigt sänka kostnaderna – det var syftet med de fem miljoner kronor som kommunfullmäktige avsatte i sin budget för 2020. KPLU antog under sitt möte en modell för ansökan av dessa medel. I uppdraget ingår också att presentera en plan för hur en fortsatt finansiering av denna fond ska ske.

Syftet med fonden ska vara att stötta verksamheterna i deras digitala omställningsarbete som ska ge varaktiga kostnadsbesparingar, men också att på övergripande nivå identifiera de åtgärder som ger störst total nytta för kommunkoncernen. Ansökningarna för 2020 ska vara inlämnade senast 29 februari och 15 mars ska medel beviljas.

– Detta är en satsning som alliansen gör för att bidra till omställning. Jag är övertygad om att de bästa idéerna finns hos verksamheterna själva och detta är skjuts på att få igång det arbetet, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.