Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inventering och utbyte av miljöstörande plast

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling beslöt under tisdagen att föreslå att kommunstyrelsen startar ett arbete för att minska andelen miljöstörande plast i kommunens verksamhet.

Beslutet hade sin grund i en motion till kommunfullmäktige och ligger i linje med kommunens strategisk plan och dess mål för miljömässig och ekologisk hållbarhet.

Utskottet föreslår att kommunstyrelsen ska samordna ett arbete i vilket kommunens förvaltningar och bolag ska inventera vilken miljöstörande plast i verksamheten som kan bytas ut till miljöriktig plast eller andra material.

Kommunstyrelsens samordning ska bland annat innebära att informera om hur inventeringen ska gå till och om vilken sorts plast som ska föredras.

Förslaget lämnas nu vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för slutligt beslut.