Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Inkludering och hållbar tillväxt – viktiga strategiska framtidsfrågor för Halmstad

En mer inkluderande kommun, ett bättre företagsklimat och en mer levande plats. Det är områden som Halmstads kommun ska jobba aktivt med att utveckla, enligt planer som antogs på tisdagens kommunstyrelsemöte.

Plan för den inkluderande kommunen

Inom social hållbarhet har Halmstads kommun stora utmaningar. Halmstad är till exempel en av Sveriges mest segregerade kommuner och de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor är större i Halmstad än i riket. För att nå förändring krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete där alla går i samma tydliga riktning. Därför antog kommunstyrelsen planen för den inkluderande kommunen. Planen pekar ut prioriteringar som exempelvis:

 • Stärkt skyddsnät för barn
 • Ökat valdeltagande och delaktighet i samhällsprocesserna
 • Minskad segregation
 • Aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering
 • Motverka diskriminering av HBTQI-personer
 • Stärka insatser mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

- Planen är ett första steg i vad som sedan ska leda till konkreta insatser inom dessa viktiga områden. Det är ett sätt för Halmstads kommun att ta sitt ansvar för bland annat mänskliga rättigheter och barnkonventionen, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Planen ska göra det enklare för alla inom Halmstads kommun att jobba aktivt för och med inkludering. Planen ska visa riktningen för beslut på nämnds- och styrelsenivå, och dessutom vara vägledande i det årliga arbetet med Planeringsdirektiv med budget.

- Att Halmstad är en av Sveriges mest segregerade kommuner är ett problem som kräver stora insatser från kommunens sida att få bukt med. Att vi nu enats kring denna plan är ett steg i rätt riktning, säger Krissi Johansson (S), kommunstyrelsens andra vice ordförande.

Plan för attraktivitet och hållbar tillväxt

Kommunstyrelsen beslutade också om en plan för attraktivitet och hållbar tillväxt. Inriktningen i den är att Halmstads kommun ska vara en levande plats som kännetecknas av attraktivitet, trygghet och trivsel. Den kommunala servicen gentemot näringslivet ska vara hög och studenter ska vilja stanna i Halmstad när studierna är över.

- Arbetet med att ta fram planen för hållbar tillväxt har pågått under en längre tid, men innehållet har blivit högaktuellt nu med tanke på de sociala, ekonomiska och tillväxtrelaterade konsekvenser som coronaviruset befaras leda till, både på kort och lång sikt. Planen blir ett verktyg i hur vi bland annat kan främja vårt näringsliv och göra kommunen attraktiv för invånare och besökare, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

När Halmstad växer måste den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten ske på ett hållbart sätt. Det innefattar delar som ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Några av de prioriterade arbetsområdena i planen är:

 • Säkra tillgång till relevant arbetskraft och rätt kompetenser
 • God samverkan med aktörer som arbetsförmedlingen, högskolan, regionen och näringslivet
 • Arbeta för att studenter ska stanna i Halmstad efter utbildningens slut
 • Hög kommunal service och samordnad myndighetsutövning gentemot näringslivet
 • Ta ett aktivt ledaskap i regionala samarbeten
 • Ökad attraktivitet, trygghet och trivsel

- För att Halmstad som plats ska kännas attraktiv för de som bor och verkar här så krävs det att den fysiska miljön känns levande och trygg, även när vi blir fler. Vi behöver fortsatt ge en god kommunal välfärd och service samtidigt som vi värnar om vår miljö, säger Krissi Johansson (S), kommunstyrelsens andra vice ordförande.