Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommuns budget för 2020-2024 klubbad

Alliansens förslag till Planeringsdirektiv med budget för åren 2020-2024 röstades igenom med ett antal ändringar under tisdagens kommunfullmäktige. Närmare sex miljarder kronor fördelades över kommunens olika verksamheter. Utöver det beslutade de förtroendevalda om nio övergripande, långsiktiga mål som ska utveckla Halmstads kommun.

Tuffa ekonomiska tider väntar: höga kostnader för investeringar – samtidigt som färre ska försörja fler. Men också en strategi för vilka områden kommunen ska prioritera för att klara framtidens utmaningar. Det är kärnan i det Planeringsdirektiv med budget för åren 2020-2024 som klubbades igenom på tisdagskvällen.

Befolkningsökningen och de demografiska förändringarna gör att mycket stora investeringar kommer att göras i de kommunala kärnverksamheterna under planperioden, 2020-2024. Investeringarna för planperioden ligger på drygt 6 miljarder kronor. I summan finns bland annat 55 förskoleavdelningar med 950 platser, 4 500 nya platser i grundskolan och närmare 1 000 gymnasieplatser.

Utöver detta beslutade fullmäktige att bygga ett nytt äldreboende i Getinge och rusta upp äldreboendet i Sofieberg. Två nya idrottshallar, Kattegatt och Sofieberg, ska byggas. Även två nya konstgräsplaner i Oskarström och Söndrum avsätts pengar för. En flytt av ridskoleverksamheten i Harplinge kommer också att möjliggöras år 2022.

Fem nya uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade också om fem stycken nya uppdrag som ska genomföras under 2020. Det handlar bland annat om att se över regler för konkurrensutsättning av kommunal service för att hitta nya lösningar på framtidens välfärdsutmaningar. Det ska också skapas en fond för att utveckla nya digitala lösningar och arbetssätt som kan effektivisera den kommunala verksamheten. Utöver detta ska det bli enklare för företag och privatpersoner att sponsra utsmyckning av offentliga utemiljöer. Ledamöterna röstade också igenom ett förslag om att förenkla samarbete mellan kommunen och civilsamhället. Fullmäktige beslutade också att återigen se över en lösning för Bastionen för att koppla samman Norre Katts park med stadskärnan. För detta avsätts 15,5 miljoner kronor.

Nio mål

I Planeringsdirektiv med budget 2020-2024 finns en röd tråd från Strategisk planlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och dess fyra strategiska utvecklingsområden. Till varje område finns mål kopplade, sammanlagt nio stycken. Till varje mål finns vidare beskrivning varför målet är viktigt och vad som förväntas uppnås.