Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommun förbättrar säkerheten på utebaden

Sommaren 2018 slogs det besöksrekord på Simstadion Brottet. Tyvärr var det även rekord när det gäller ordningsproblem och skadegörelse. Nu förbättras säkerheten på utebaden, men först krävs beslut av kommunfullmäktige.

Antalet besökare på Simstadion Brottet under säsongen 2018 ökade till cirka 235 000 jämfört med cirka 166 000 året innan. Men det har inte enbart inneburit att det varit trångt på gräsmattorna och i bassängerna. Många besökare vittnar också om hur ungdomsgäng och vuxna personer betett sig illa och stört ordningen på olika sätt. Dessutom har det förekommit många fall av skadegörelse och hot mot anställda.

Polisen kan ingripa

Eftersom Simstadion räknas som offentlig miljö har kommunen i dagsläget inga befogenheter att agera, personalen kan inte mer än att ge muntliga tillsägelser. För att komma tillrätta med problemen måste det sättas upp tydliga regler som ger personalen rätt att ingripa vid behov. I dagsläget är regelverket i praktiken bara rekommendationer och endast polisen kan avhysa personer från platsen.

För att de nya reglerna ska kunna införas krävs ett beslut av kommunfullmäktige, som innebär att utebaden tas bort från de lokala ordningsföreskrifterna och i stället omfattas av samma regelverk som gäller för övriga kommunala idrottsanläggningar. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut i frågan i juni.

Ordning och trivsel för alla

Vid teknik- och fritidsnämndens senaste sammanträde beslutades att införa följande nya regler på Simstadion, Furulundsbadet och Getingebadet under förutsättning att utebaden tas bort från de lokala ordningsföreskrifterna:

  • Barn under 12 år samt icke simkunniga måste ha badande vuxet sällskap av säkerhetsskäl
  • Du som vuxen är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet
  • Lyssna på och följ personalens anvisningar
  • Lämna aldrig medföljande barn utan uppsikt
  • Vid misstanke om brott tillkallas alltid polis

Teknik- och fritidsnämnden beslutade också att skyltar med reglerna ska finnas uppsatta utanför utebaden.

"Alla ska kunna känna sig trygga"

– Alla ska kunna känna sig trygga vid våra kommunala utebad, oavsett om du jobbar som badvärd eller är besökare. Vi har tyvärr fått reaktioner som visar det motsatta och det kan vi inte acceptera, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

– Vi lyssnar på våra besökare och värnar Simstadion som en attraktiv arbetsplats. Det här är bra för de besökare som sköter sig och vill besöka detta unika bad, säger Micael Nilsson (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Ordningsproblemen har varit koncentrerade till Simstadion Brottet. Furulundsbadet och Getingebadet har fungerat väldigt bra och på dessa bad har både personalen och besökarna har varit nöjda.

Förslag om nya taxor och avgifter för parkering ska ses över ännu en gång

Ett av beslutsärendena under teknik- och fritidsnämndens sammanträde var ett förslag på att eventuellt förändra taxor och avgifter för parkering inom Halmstads kommun. Nämnden valde att återremittera ärendet för en djupare analys och få belyst konsekvenser av detta beslut. Det innebär att teknik- och fritidsförvaltningen får tillbaka ärendet för att se över och utreda de olika förslag och frågor som har framkommit.