Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad och Vänersborg i gemensamt upprop – kräver regeringens ansvar för asylsökande gymnasieungdomar

Uppemot 110 ungdomar i Halmstad riskerar att inom kort stå utan både bostad och försörjning. Det efter att Migrationsverket aviserat nytt ställningstagande kring de ungdomar som beviljats uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen.

Halmstads kommun har nu tillsammans med Vänersborgs kommun lämnat över en gemensam skrivelse till migrations- och justitieminister Morgan Johansson.

– Regeringen är de som är skyldiga till den otydliga lagstiftningen, nu förväntar vi oss att de tar ett helhetsansvar – de måste agera samordnat och ta ansvar för konsekvenserna för sin förda politik, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

I juni 2018 beslutade regeringen om den så kallade gymnasielagen. Lagen ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar. Runt 7 500 ungdomar har hittills fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

– Det är ett totalt ansvarslöst agerande av Migrationsverket och en katastrof för de berörda ungdomarna som riskerar att bli hemlösa. Vi har redan tagit ett enormt ansvar ute i kommunerna för de senaste årens flyktingström. Liksom många andra har Halmstad ett mycket ansträngt budgetläge och att staten lägger allt mer kostnader på kommunerna måste upphöra, säger Jonas Bergman (M).

Halmstad är en av de kommuner som har flest antal personer från målgruppen skrivna i kommunen, enligt länsstyrelserna. Cirka 50 personer med tillfälligt uppehållstillstånd bor redan i egna boenden i kommunen och berörs inte av förändringen. Det gör däremot de mellan 60-70 personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Dessutom berörs på sikt ytterligare som mest 40 personer som nu väntar besked på sina ansökningar. Totalt kan med andra ord upp emot 110 personer i Halmstad komma att beröras av ett beslut om slopad ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA.

Starkt bidragande till det stora antalet berörda i Halmstad är att Migrationsverkets anläggningsboende Spenshult ligger i kommunen. Även Vänersborg har ett liknande boende.

– Gång på gång ändrar staten spelreglerna och lägger ansvaret i knät på kommunerna. Nyligen valde Kammarrätten att gå på Migrationsverkets nya linje, som innebär ännu en totalomsvängning. Plötsligt har man ångrat sig och tänker kasta ut de unga vuxna som omfattas av gymnasielagen från Migrationsverkets boende. På Spenshult handlar det om cirka 50 personer. Nu vädjar vi tillsammans med Vänersborgs kommun till regeringen och Morgan Johansson att agera. Regeringen måste börja ta ansvar för sina egna beslut. Annars finns risken att vi för första gången får hemlösa ungdomar i Halmstad, säger Ella Kardemark (KD), socialnämndens ordförande.