Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstad: Ja till bolagisering av Laholmsbuktens VA

Kommunfullmäktige i Halmstad beslutade under sitt sammanträde på torsdagskvällen om att nämnden för Laholmsbuktens VA ska omvandlas till aktiebolag. Bolaget ska vara i drift från 1 januari 2020 – men för detta krävs att även Laholms kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut under sitt sammanträde den 26 november.

Laholmsbuktens VA (LBVA) styrs i nuläget av en gemensam nämnd i samverkan mellan Halmstads och Laholms kommuner. Frågan om en bolagisering har behandlats sedan 2017. En extern utredare anlitades och presenterade under 2018 ”utvärdering av LBVA samt utredning av organisationens framtida utveckling” . Slutsatsen i rapporten var en rekommendation att den gemensamma nämnden skulle bolagiseras. Ett av de främsta skälen som framhölls var att det sannolikt kommer att underlätta samarbetet med andra VA-organisationer, och samarbete ses som en förutsättning för en framtida hållbar vattenförsörjning.

Om beslut tas även i Laholm nästa vecka så kommer den gemensamma nämnden kommer att omvandlas till aktiebolag från den 1 januari 2020. Halmstads kommun och Laholms kommun kommer äga vardera 50 procent av driftsbolaget LBVA AB. Bolaget kommer organisatoriskt placeras under respektive kommunstyrelse.

Nämnden för LBVA har i dagsläget tio ledamöter, tre ordinarie och tre ersättare från Halmstads kommun samt två ordinarie och två ersättare från Laholm. I samband med omvandlingen av gemensam nämnd till aktiebolag kommer den nya styrelsen inledningsvis bemannas med samma antal som nämnden. Från och med nästa mandatperiod föreslås styrelsen uppgå till sju ledamöter, varav fyra väljs av kommunfullmäktige i Halmstads kommun och tre väljs av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Ordförandeskapet ska fortsätta att växla mellan kommunerna, med byte varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige utsåg följande styrelseledamöter i Laholmsbuktens VA AB att tillträda vid bolagets bildande, dock senast 31 december 2019: Carl-Johan Berthilsson (M), Imre Gulyas (S), Johan Karlsson (C), Bobbo Nilsson (KD), Ulla Winblad (S) och Johan Josefsson (SD).

Den nya styrelsen, vars ledamöter från Halmstads kommun valdes under sammanträdet, kommer vid sitt första konstituerande styrelsemöte utse en VD för det nya bolaget.

– Det är oerhört tillfredsställande att fullmäktige i Halmstad nu har tagit ställning för denna nya organisering som kommer ge betydligt bättre förutsättningar för den framtida vattenförsörjningen i Halmstad och Laholm, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag beklagar dagens beslut att bolagisera LBVA med de otydliga argument om fördelar som presenterats. Det är en nackdel ur demokratisynpunkt på ett område som med dagens klimatutmaningar, är mycket relevant för allmänheten. Det är dessutom anmärkningsvärt att klubba igenom en förändring som innebär administrativa merkostnader när man samtidigt genomdriver stora besparingar i kommunen, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.