Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad deltar i FN-projekt för hållbar utveckling

Halmstads kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner
i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Halmstads kommun är en av dem.

– Genom att delta i projektet hoppas vi kunna öka kunskapen om Agenda 2030 och dess olika mål generellt, men framför allt vill vi tydliggöra vad målen innebär på lokal nivå och hur vi som kommun konkret kan arbeta med dem i Halmstad. Glokala Sverige är också en bra plattform för utbyte av idéer med andra kommuner med samma höga ambitioner, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman.

Agenda 2030 i verksamheten

Ett konkret resultat av projektet kan bli att kommunen kopplar ihop agendan med framtida planeringsdirektiv och budget.

– På så sätt blir Agenda 2030 en självklar del av hela kommunens verksamhet och vi kan börja mäta och följa upp hur vi som kommun arbetar mot att uppfylla agendan i Halmstad, säger Jonas Bergman.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

Kunskap om de globala målen

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

Utbyte av erfarenheter

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida. Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige.