Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gullbrandstorpsskolan ska få tillagningskök

Under tisdagskvällen valde kommunfullmäktige en ny ordförande för det kommunala bostadsbolaget. Man beslutade bland annat också om att bygga ett tillagningskök på skolan i Gullbrandstorp.

Kommunfullmäktige beslutade att bygga ut Gullbrandstorpsskolan med en sal för
hemkunskapsundervisning samt även att förbättra ytorna kring matsalen. Utöver detta ska ett tillagningskök byggas. I planeringsdirektiv med budget 2018-2020 avsattes 16 miljoner kronor för en ny hemkunskapssal – samt för ett tillagningskök. Kostnadsberäkningarna för utbyggnaden omfattade dock inte ett tillagningskök.

Därför inkom fastighetsnämnden med två olika alternativ att ta ställning till. Alternativ 1 innefattade enbart en ny hemkunskapssal – detta alternativ höll sig inom avsatta budget på 16 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade dock enligt alternativ 2 – vilket innefattar en ökad kostnad på 7 miljoner kronor. Det vill säga en sammanlagd kostnad på 23 miljoner kronor.

 

Ny styrelse till kommunala bostadsbolaget HFAB

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en ny styrelse för Halmstads Fastighets AB. Efter att styrelsen i kommunkoncernens moderbolag Halmstads Rådhus AB uttalat att de inte längre har förtroende för ledning och styrning i HFAB så valdes en ny styrelse enligt valberedningens förslag. Till ny ordförande för HFAB valdes Jimmie Tschander (C) och vice ordförande Christel Eriksson (S).

 

Kommunen köper Patrikshill för 30 miljoner kronor

Kommunfullmäktige beslutade att genomföra köpet av fastigheten Böljan 7 – före detta Patrikshill äldreboende – för 30 miljoner kronor. Tillträdesdag är 1 juni 2018. Enligt köpekontraktet godkänner man också förändringar i borgensåtagandet som nu blir kopplat till Pålsbo äldreboende.

Fastigheten Böljan 7 är på drygt 8000 kvadratmeter och byggnaderna som tidigare använts inom äldreomsorgen är i dag till största del outhyrda. Kommunen hyr dock fortfarande lokaler i källarvåningen för arkiv.

Syftet med köpet är att utveckla verksamhet inom fastigheten. Eftersom den är belägen inom detaljplan som tillåter allmänt ändamål kan det behövas förändringar för att skapa ytterligare, varaktiga verksamheter såsom studentboende eller kontor.