Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Furulundsskolan – kan avgöras i högre instans

Länsstyrelsen i Hallands län har delvis fastställt miljönämnden i Halmstads beslut om förbud att bedriva skol- och fritidsverksamhet i Furulundsskolans paviljonger. Skola och fritids kommer att fortsätta som vanligt tills ärendet har avgjorts i högre instans.

Länsstyrelsen i Hallands län har delvis fastställt miljönämnden i Halmstads beslut om förbud att bedriva skol- och fritidsverksamhet i Furulundsskolans paviljonger. Skola och fritids kommer att fortsätta som vanligt tills ärendet har avgjorts i högre instans.

Det var den 10 juli 2017 som miljönämnden i Halmstads kommun beslutade att förbjuda barn- och ungdomsnämnden att driva skola och fritidsverksamhet i Furulundsskolans nya paviljonger eftersom platsen inte ansågs lämplig.

Barn- och ungdomsnämnden överklagade miljönämndens beslut och har startat verksamheten i paviljongerna som planerat. Det ökade elevantalet på Furulundsskolan innebär att skolan växte ur de befintliga lokalerna redan läsåret 2016/2017. Etableringen av paviljonger är en tillfällig lösning tills dess att en ny permanent skola kan byggas.

– Vi har arbetat för att anpassa paviljongerna så att de ska leva upp till de krav som såväl skollagstiftningen som miljölagstiftningen ställer på skollokaler. För att vi ska kunna uppfylla skollagen som säger att eleverna ska tillgång till elevhälsa, som specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare, så måste de tillfälliga lokalerna vara samlokaliserade med Furulundsskolan, säger Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Barn och ungdomsnämnden kommer att överklaga länsstyrelsens beslut men begära anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet. Detta ger jurister, tjänstemän och politiker tid att analysera beslutet och avgöra om man vill gå vidare med överklagan till mark- och miljödomstolen.

– Det är bra att ärendet prövas i högre instans. Vi tycker inte att platsen är lämplig för att bedriva skola och fritidsverksamhet på. Vi tycker inte heller att det har vidtagits tillräckliga åtgärder för att göra platsen lämplig, säger Anneli Marklund, avdelningschef på miljöförvaltningen