Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fullmäktige sa ja till köp av Kombihallen

Inköp av Kombihallen i Halmstad var ett av de ärenden som orsakade debatt när kommunfullmäktige höll sammanträde den 31 oktober. Ett förslag om återremiss, lämnat av Sverigedemokraterna, röstades ner med siffrorna 62–9 och affären fick godkänt av en stor majoritet.

Inköpet av Kombihallen är ett strategiskt köp men också ett sätt att hjälpa Halmstads BK i ett svårt ekonomiskt läge. Hallen ägs av en ekonomisk förening i vilken Halmstads BK ingår.

I dagsläget används den mestadels för skolverksamhet och av idrottsföreningar. Av hyresintäkterna på cirka 2,5 miljoner kronor årligen står Halmstads kommun för 1,5 miljoner.

Genom köpet, med prislappen 24 miljoner kronor, säkrar kommunen användningen av hallen, som annars kunde ha sålts till en annan aktör. Den kan även i fortsättningen användas av skolor och idrottsföreningar.

Förvärvet innebär att kommunens hyreskostnader minskar med 1,5 miljoner kronor årligen – men samtidigt tillkommer kostnader för drift, underhåll och avskrivningar. Den ökade kostnaden på runt 600 000 kronor årligen räknar kommunen med att kunna möta med externa hyresintäkter.

Delårsbokslutet godkändes

Kommunfullmäktige godkände också delårsbokslutet för perioden januari till augusti i år. Rapporten visar att prognosen för 2019 ser ut att ge ett balanskravsresultat på 33 miljoner kronor. Detta skulle innebära att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara högre än kostnaderna.

När det gäller uppföljning av kommunfullmäktiges tio kommunkoncernövergripande mål, som har ett större samhällsutvecklingsperspektiv än förut, har inte några resultatnivåer angetts. Utifrån de önskade effekterna för varje mål har kommunstyrelsen istället beslutat om ett antal indikationer per mål som används för att bedöma om utvecklingen går i rätt riktning.

I delårsbokslutet bedöms att en förflyttning sker i linje med de önskade effekterna för tre av de tio målen, medan en delvis förflyttning sker i fyra mål. För tre av målen ligger utvecklingen inte i linje med önskade effekter.

Se kommunfullmäktige på webben i efterhand