Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fullmäktige beviljade tilläggsanslag för byggprojekt

Fullmäktige fattade under torsdagen beslut om tilläggsanslag för tre byggprojekt som blivit dyrare än beräknat. Det rör sig om renoveringar och nybyggen av skollokaler. Totalt beviljades fastighetsnämnden 41,6 miljoner kronor för oförutsedda kostnader.

Ett av de tre projekten är Gullbrandstorpsskolan, som har blivit 5,6 miljoner kronor dyrare än beräknat. Byggprojektet, som till en början bara gällde en ny hemkunskapssal, utökades till att även omfatta ett tillagningskök. I den förstudie som gjordes efter utökningsbeslutet avsattes dock inte medel för att täcka kostnaderna för de tillfälliga lokaler som behövs när ordinarie kök och matsal inte kan användas. Tilläggsanslaget ska användas för detta.

Det andra projektet som beviljades tilläggsanslag är Linehedsskolan. Drygt 80 miljoner kronor har varit avsatta för om- och tillbyggnad, inklusive tillagningskök och utbyggnad av gymnastiksal. Efter byggstarten har man dock upptäckt skador som behövt åtgärdas i den befintliga byggnaden. Det har dessutom uppstått vattenskador under bygget och Halmstads kommun driver nu ett ärende mot entreprenören för att utreda ansvarsfrågan.

På grund av merkostnaderna har kommunfullmäktige redan, i mars i år, beviljat fastighetsnämnden ett tilläggsanslag på 20 miljoner kronor. Det behövs dock ytterligare medel sedan skadorna visat sig vara mer omfattande än vad tidigare undersökningar visat. Kommunfullmäktige beviljade därför tilläggsanslag på ytterligare 10 miljoner kronor.

Det sista tilläggsanslaget, 26 miljoner kronor, gäller merkostnader som har uppstått i samband med etablering av de tillfälliga skolorna Slottsjordsskolan Söder och Klaraskolan. De medlen som hade avsatts baserades på uppskattningar från tidigare etableringar av paviljonger. Kostnaderna har dock drivits upp sedan det visat sig att marken var mer förorenad än förväntat, att det har behövts byggas omfattande bullerskydd och att en fotbollsplan har behövt ersättas.

Halmstad får inte någon separat livsmedelsstrategi

Vid mötet beslutade kommunfullmäktige också att inte ta fram någon separat strategi för lokal livsmedelsförsörjning.

Uppdraget att utarbeta en strategi fanns i Planeringsdirektiv med budget 2019–2023, men när frågan har utretts har man funnit att livsmedelsförsörjningsfrågorna kan beaktas i pågående arbeten med risk- och sårbarhetsanalys, översiktsplan, riktlinjer för upphandling samt i kommunfullmäktiges plan för tillväxt och attraktivitet.

Samtliga beslut fattades i enlighet med kommunstyrelsens respektive med valberedningens förslag.

Se hela fullmäktigemötet på webben