Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förvärv av före detta Patrikhills äldreboende - ett av ärendena på kommunfullmäktiges nästa möte den 22 maj

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

Sammanträdet inleds med:

- Säkerhet i valet 2018
- Kommunrevisionen - information
- Ledamöternas frågestund


Dagordning:

1) Val av justerare;

2) Förvärv av fastigheten Böljan 7 - (före detta Patrikshills äldreboende);

3) Gullbrandstorpsskolan - om- och tillbyggnad, hemkunskap och tillagningskök;

4) Motion - Inför 6 timmars arbetsdag;

5) Motion - Om att erbjuda arbetsskor till personal inom äldreomsorg;

6) Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation av lokal på BAS för att skapa en skyddad ledningsplats med högre säkerhetsskydd för kommunledningen vid höjd beredskap, extraordinära händelser och kriser;

7) Aktualitetsöversyn av framtidsplan 2030;

8) Revidering av arvodesbestämmelser;

9) Valärenden;

10) Anmälningsärenden;

 

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj.länk till annan webbplats

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.

Sammanträdet kan ses live eller eftersänt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.