Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fortsatt förberedelse för att tillfälligt flytta medarbetare till vård och omsorg

Idag fattade krisledningsnämnden i Halmstads kommun beslut om att 40 medarbetare ska få introduktion på hemvårdsförvaltningen, för att i en eventuell förvärrad situation tillfälligt kunna arbeta inom vård och omsorg. Förberedelserna har hela tiden pågått som en del av pandemihanteringen, och intensifierades i början av förra veckan.

- Den samlade lägesbilden visar att läget är ansträngt men inte akut än. Vi behöver dock vara förberedda om situationen förvärras och därför beslutade vi att ge i uppdrag till kommundirektören att påbörja introduktion av medarbetare. Då kan de i nästa steg med kort varsel arbeta tillfälligt inom vård och omsorg, säger krisledningsnämndens ordförande Jonas Bergman (M).

Inom kommunens ansvarsområde är viss verksamhet extra sårbar under en pandemi. Därför måste kommunen fortsätta förberedelserna för att med kort varsel kunna omfördela våra resurser tillfälligt. Den centrala HR-staben har i samverkan med de kommunala bemanningsenheterna arbetat fram en rutin för hur en förflyttning av medarbetare ska gå till när det blir aktuellt. Där ingår att en förvaltning måste ha uttömt alla sina möjligheter att själv personalförsörja verksamheten.

Fler kan få introduktion

Kompetenskartläggningen visar att flest medarbetare med efterfrågad kompetens finns inom barn- och ungdomsförvaltningen. Därför kommer 40 medarbetare där att få introduktion snarast. Samtidigt tittar HR-staben vidare på övriga anställda i koncernen som identifierats i kompetenskartläggningen för att se om fler kan introduceras.

- Jag och övriga kommunråd i krisledningsnämnden har respekt för de olägenheter enskilda medarbetare kan hamna i om de tillfälligt skulle få nya arbetsuppgifter och scheman. Det påverkar även övriga förvaltningars verksamhet, samtidigt är det viktigt att beredskapen finns för att möta personalbehoven framåt, säger Krissi Johansson (S), andra vice ordförande i krisledningsnämnden.