Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag om ombyggnad av Mjellby konstmuseum

I frågan om Mjellby konstmuseums framtid tas nu ytterligare ett steg mot avgörande när kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling förordar en ombyggnad.

Utskottet fick frågan på sitt bord i september, då en utredning om museets framtid presenterades. Denna belyste frågan om flytt av museet kontra ombyggnad av befintligt museum. Slutsatsen blev att en ombyggnad har fler fördelar, framför allt att kostnaderna blir mindre och att ombyggnaden kan komma igång snabbare.

Efter remiss till kulturnämnden, Destination Halmstad och Region Halland – som alla är positiva till en ombyggnad – fattade utskottet under tisdagen beslut. Man föreslår kommunstyrelsen att ombyggnadsförslaget överlämnas till verksamhetsberedningen inför arbetet med Planeringsdirektiv med budget 2021–2025.

Samhällsutskottet föreslås få i uppdrag att uppdatera kostnaderna och när detta sker ska särskild hänsyn tas till det rekordstora investeringsbehovet i kommunen.