Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Företag utvecklar i Villmanstrand och Kistinge

Fastighetsköp och nya bostäder på Nyhem, det var några av
de ärenden som behandlades på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunen tecknar reservationsavtal med GN Transport i Halmstad AB för fastigheter i Villmanstrands industriområde. Avsikten är att företaget ska bygga ett nytt logistiklager samt skapa kör- och parkeringsytor. Området är cirka 37000 kvadratmeter och detaljplanelagt för industriellt ändamål. Tomtpriset för området är 175 kr per kvadratmeter för de första 20 000 kvadratmetrarna, därefter 150 kronor/kvm. Företaget äger och driver sedan tidigare logistikverksamhet på den angränsande fastigheten.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även om att teckna ett reservationsavtal med Jonas Magnussons Fastighetsbolag AB för en fastighet i Kistinge industriområde. Företaget har planerat att bygga en stålhall på området som är 5000 kvadratmeter, priset per kvadratmeter är sedan tidigare fastställt till 150 kronor.

– Att se lokala företag expandera och bygga ger extra glädje och bekräftelse för kommunens näringsliv. Villmanstrand och Kistinge stärks som område och med Södra infarten på väg fram är det ett kanonläge, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Kommunen köper fastighet på Söder

Halmstads kommun köper Bakladdaren 14 på Söder för 1,6 miljoner kronor. Fastigheten anses strategiskt viktig för kommunen eftersom den ingår i ett område som pekats ut i översiktsplanen som lämpligt för omvandling, främst för bostäder. Fastigheten är 631 kvadratmeter och bebyggd med ett bostadshus i sämre skick. Kommunen äger redan merparten av marken i området.

Positivt planbesked för nya bostäder i Nyhem/Klackerup

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav under tisdagens möte ett positivt planbesked för ett projekt som syftar till att bygga cirka 50 nya bostäder på tomten Gullhönan 1 i Nyhem/Klackerup.

Beslutet innebär befintligt garage och husvärdskontor rivs för att ge plats åt ett punkthus i åtta våningar som byggs av HFAB. En detaljplan för området beräknas kunna vara färdig i september 2020.

– Förtätning och att bygga på höjden betyder att vi använder vi mark smart samtidigt som vi skapar fler bostäder i ett populärt område, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).