Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föreningar får pengar från tillfällig inkluderingsfond

Röda Korset Halmstad, HBK, HK Vandraren, ABF och Halmstad Wakeboardklubb har tillsammans med ytterligare 11 ideella föreningar fått beviljade ansökningar från Halmstads kommuns tillfälliga inkluderingsfond. Samtliga satsningar bidrar på olika sätt till den inkluderande kommunen.

I maj antog Halmstads kommunfullmäktige Plan för den inkluderande kommunen och civilsamhället lyfts fram som viktiga i arbetet för att tillsammans utveckla kommunen. Corona-pandemin har under våren försvårat för många föreningar och risken för negativa sociala konsekvenser har ökat.

- Civilsamhällets insatser är avgörande för en inkluderande kommun och det är roligt att se vilket engagemang och drivkraft det finns i våra föreningar. Dessa pengar kommer att göra nytta för de målgrupper som de är tänkta för och för de målsättningar vi har satt upp, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sammanlagt kom 27 ansökningar in och 17 av dessa beviljades stöd. Det är en stor bredd på ansökningarna som har fått ta del av fonden. Ett exempel är Kvinnojouren Viktoria som har beviljats medel för att möta ett ökat och förändrat behov hos våldsutsatta kvinnor. Halmstad innebandyklubb har fått beviljad ansökan för att utveckla verksamheten för barn, unga och seniorer med rörelsenedsättning och Tillsammans i Sverige har fått pengar från fonden för att anordna språkcaféer.

I Plan för den inkluderande kommunen har tre huvudområden pekats ut. De är en bra start i livet, en kommun som håller samman (minska segregation och stärka demokrati och delaktighet) samt goda och jämlika livsvillkor. Den tillfälliga inkluderingsfonden finansieras av statligt bidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Pengarna ska användas till insatser för att minska segregation och motverka socioekonomiska skillnader, diskriminering och minskad social sammanhållning.

- Ambitionerna i Plan för den inkluderande kommunen är höga och vi vet att det krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att nå dit vi vill. Vi behöver arbeta tillsammans med våra samhällsutmaningar och det här är en insats för att möjliggöra för föreningars arbete för en inkluderande kommun, säger Lina Siljegård, tillväxtdirektör i Halmstads kommun.

Följande ideella föreningar har beviljats medel från Halmstads kommuns tillfälliga inkluderingsfond 2020:

ABF Halland - 11 250 kr

Halmstads bollklubb (föreningen) - 150 000 kr

IFSAP Halmstad - 76 000 kr

Halmstad Kampsportsförening - 100 000 kr

RBU Halland - 10 200 kr

Halmstad Wakeboardklubb - 250 000 kr

Halmstad Handelsförening - 318 000 kr

Halmstad innebandyklubb - 16 000 kr

Kvinnojouren Viktoria - 200 000 kr

Sidestep Boxningsclub Halmstad - 35 000 kr

Tillsammans i Sverige - 40 000 kr

Halmstad Hammers HC - 70 000 kr

Somaliska barn- och kulturföreningen - 29 000 kr

VågaVa - 35 000 kr

HK Vandraren - 55 000 kr

Röda Korset Halmstad - 287 000 kr

Totalt 1 682 450 kr