Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett steg närmare ny färjeterminal mellan Halmstad-Grenå - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 22 maj

Ett steg närmare färjeterminal mellan Halmstad-Grenå och helt nybyggt Kattegattgymnasium - det var några av ärendena på tisdagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Ett steg närmare färjeterminal mellan Halmstad-Grenå

Planerna på en färjeterminal mellan Halmstad och Grenå i Danmark börjar bli verklighet. Ledningsutskottet föreslog under dagens möte att godkänna ett tilläggsanslag på 126 miljoner kronor för att påbörja bygget av den nya terminalen. Pengarna ska bland annat användas till att förlänga hamnkajen, skapa en ny terminalyta och anlägga en fordonsramp.

För att projektet ska bli verklighet behöver ett avtal först tecknas med Stena Line. Avtalet innebär bland annat att kommunens investering återbetalas av Stena Line under en tioårsperiod. Avtalet är ännu inte undertecknat men samtal pågår.

Anledningen till att investeringen föreslås betalas ut i form av ett tilläggsanslag beror på att man vill öppna terminalen för trafik redan i oktober 2019. Därför måste pengar till redan nu för att projektet ska kunna påbörjas.

– Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg närmare en ny färjelinje mellan Halmstad och Grenå genom att möjliggöra de investeringar som krävs för att uppstart ska kunna ske redan 2019. En ny färjelinje skulle innebära en rad nya möjligheter för vårt lokala näringsliv, men också för alla de halmstadbor som tycker om att resa - och för utländska turister som vill uppleva få en bättre möjlighet att uppleva Halmstad och Halland., säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans

Extra anslag för skötsel av Resecentrum

Ledningsutskottet beslutade även om ett tilläggsanslag till teknik- och fritidsnämnden på 2,5 miljoner kronor för skötseln av Resecentrum.

Etapp 2 av Resecentrum stod klar i slutet av 2017. Dock hade man då inte klargjort ansvar för varken skötsel eller utveckling av platsen. Därför tog även ledningsskottet beslut om att samhällsbyggnadskontoret kommer ha ansvar för utvecklingen och förvaltningen av Resecentrum.

Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans.

Kattegattgymnasiet blir helt nybyggt

Det blir ett helt nybyggt Kattegattgymnasium. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade i dag att bevilja ytterligare 110 miljoner kronor till det pågående byggprojektet.

Beslutet innebär att byggprojektet ställer om från de ursprungliga planerna på att bygga om och renovera 1980-talsdelen, till att istället bygga en ny modern byggnad som är anpassad efter verksamhetens behov. Den nya byggnaden kommer att placeras utmed Slottsjordsvägen, i anslutning till den nybyggnation som pågår just nu på Kattegattgymnasiet, och beräknas vara inflyttningsklar till höstterminen 2021.

Anledningen till att byggplanerna ändras är dels att 1980-talsdelen är i sämre skick än vad som har kalkylerats med, dels att lokalbehovet har ändrats på grund av ett högt söktryck till Kattegattgymnasiet vilket innebär att det finns behov av ytterligare platser på skolan.

Kostnaden för att uppföra en helt ny byggnad beräknas inte blir mycket större än att bygga om befintliga lokaler. Anledningen är bland annat att det inte är budgeterat för evakueringslokaler i projektet. Ursprungsplanen var att eleverna skulle gå kvar på skolan under byggtiden, med då elevantalet har ökat finns inget lokalutrymme på skolan.

Beslutet innebär också att 40 000 kvadratmeter centralt belägen mark frigörs då 1980-tals delen kommer att rivas efter att verksamheten flyttat ut.

– Det är glädjande att vi nu ser till att flera kommande generationer ungdomar i Halmstad kommer att kunna vara elever på en skola som motsvarar de behov som undervisningen ställer på lokaler. Bättre att bygga rätt nu och slippa ändra om några år, säge kommunråd Lovisa Aldrin (L).

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.