Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ett steg närmare byggnation på Österskans

Arbetet med Österskans fortsätter och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på tisdagens möte att godkänna ramavtal för det vinnande förslaget ”Nya sammanhang”.

För att kunna påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för området runt Österskans (Österskans 1 mfl) beslutade samhällsbyggnadskontoret att godkänna ett ramavtal mellan de två ägande parterna som kommer att förvalta fastigheten och byggnaden. De två ägande parterna utgör ett nybildat bolag som ägs av Serneke Group AB och Fem Hjärtan Holding AB.

Ramavtalet reglerar kostnaderna för hur detaljplanearbetet ska ske och parterna har enats om en grund för genomförandet, överenskommelsen framgår och har tecknats i ramavtalet. Avtalet reglerar också både vad som blir följden om exploatören avbryter detaljplanearbetet eller väljer att inte nyttja den kommande reservationen. Om någon av parterna i det vinnande teamet skulle bytas ut och kommunen anser att det vinnande förslaget inte kan uppnås, har kommunen möjligheten att avbryta planarbetet.

Planerna för Österskans innehåller offentlig plats, hotell, saluhall och restaurang.

– Nu tas ytterligare konkreta steg för processen att omvandla Österskans. Jag är mycket glad över det gemensamma goda arbetet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).