Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om nytt bostadsområde i Ranagård - ett av ärendena på nästa kommunfullmäktigemöte den 12 december

Årets sista kommunfullmäktigemöte inleds med utdelning av kommunens kulturpris för 2017. Därefter beslutar fullmäktige bland annat om en detaljplan för ett nytt bostadsområde i Ranagård och avgifter för sophämtning för 2018.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Om du inte har möjlighet att komma till rådhuset kan du följa mötet via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz eller http://www.halmstadnarradio.se/länk till annan webbplats, genom att klicka dig vidare till webbradion. Mötet sänds även direkt på www.halmstad.se/live och finns att se i efterhand på www.halmstad.se/webb-TVlänk till annan webbplats.


Sammanträdet inleds med:

- Utdelning av kulturpris 2017
- Allmänhetens fråga
- Kommunrevisionen – information
- Ledamöternas frågestund

Dagordning:

1. Val av justerare
2. Detaljplan för Ranagård, del av Bergsgård 1:6 mfl - Beslut om antagande
3. Översyn av riktlinjer för intraprenad
4. Ändring av fullmäktiges arbetsordning
5. Ändring av servicenämndens reglemente
6. Ansökan ur Apelstamska Donationsfonden
7. Taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun
8. Renhållningstaxor 2018
9. Revidering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken
10. Interpellation - Besparingsbetinget 2019-2020
11. Interpellation om vandalisering och stöld av kommunens egendom
12. Anmälan om ändrat gruppledarskap
13. Val av ersättare i barn- och ungdomsnämnden
14. Val av ersättare i socialnämnden
15. Anmälningsärenden

Läs handlingarna till fullmäktiges sammanträde den 12 december.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ställ en fråga till KF

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Om du vill ha mer information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är du välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 9.00-11.30 samt 13.00-16.00.