Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årsredovisning för Halmstads kommun 2018 - ett av ärendena på nästa kommunfullmäktige den 25 april

Kommunfullmäktiges möte i april inleds med utdelning av pris för årets bästa kommunala arbetsplats. Därefter beslutar kommunfullmäktige bland annat om årsredovisning för 2018.

Kommunfullmäktige sammanträder från och med klockan 14.00 i rådhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet på plats från åhörarläktaren, på fjärde våningen i rådhuset. Sammanträdet kan också ses direkt eller eftersänt via www.halmstad.se/live.

Mötet inleds med:

 • Genomgång av säkerhetsföreskrifter
 • Utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats
 • Allmänhetens fråga
 • Ledamöternas frågestund

Dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Kommunala bolag - årsredovisningar 2018
  - Föredragning ekonomi och styrning, Angela Kristiansson, Peter Ljungman och Jan Fritz 15 minuter;
  - Föredragning Halmstads stadsnät AB, Yngve Kihlberg (C) ochErik Eriksson (VD) 10 minuter
 3. Nämndernas verksamhetsberättelser 2018 - Föredragning servicenämnden, Staffan Svensson (C) och Carl Westman (förvaltningschef) 10 minuter
 4. Årsredovisning 2018
 5. Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2018
 6. Föredragning kommunrevisionen, Jan-Olof Johansson (S) och Ann-Charlotte Westlund (M) 10 minuter
 7. Strategisk plan - Föredragning, Jonas Bergman (M) och Kristina Johansson (S) 20 minuter
 8. Framtida styrform för LBVA
 9. Sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen
 10. Redovisning av motioner som inte är slutligt beredda
 11. Redovisning över uppdrag givna av kommunfullmäktige
 12. Interpellation om skolbyggnation
 13. Valärenden
 14. Anmälningsärenden

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som önskar vidare information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är välkommen att besöka Rådhusets reception eller kommunstyrelsens kansli.


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Dessa ska vara undertecknade och skickas in till Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad.