Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ändrade ordningsregler i centrala Halmstad – ett av ärendena på kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Beslut om ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och ekonomisk prognos för kommunen – det var några av ärendena på kommunstyrelsens personal-och ledningsutskott.

Höjda avgifter för sophämtning efter årsskiftet

Under tisdagens möte beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott att från och med den 2 januari 2019 höja avgiften för sophämtning i Halmstads kommun med 3,5 procent. För ett normalhushåll med ett vanligt sopkärl innebär förslaget en ökad kostnad med 34 kronor per år.

HEM föreslog också att de fåtal kunder som fortfarande har hämtning av latrinkärl eller använder säck istället för sopkärl ska betala 100 procent mer för sin sophämtning, från och med årsskiftet.

Hämtning av latrinkärl görs vid hus som inte är anslutna till kommunalt avlopp eller har eget avloppssystem. Anledningen till att höjningen av avgiften latrinhämtning är högre än för dem som har kärl, är bland annat att dessa hushåll ligger utspridda över hela kommunen vilket gör att hämtningen hos dessa hushåll är betydligt dyrare.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Från och med 1 januari 2019 höjs både maxtaxan och minimibeloppet inom äldre- och handikappomsorgen. Det beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott under tisdagens möte.

Beslutet innebär att maxtaxan, det vill säga den högsta avgift som kommunen får ta ut för vårdtjänster, höjs med 45 kronor i månaden, från 2044 kronor till 2089 kronor i månaden.

Samtidigt höjs minimibeloppet för ensamstående med 113 kronor i månaden och för samboende med 95 kronor per månad. Minimibelopp är det lägsta belopp som en kund ska ha kvar efter att man har betalat sina avgifter för omsorg.

Detta betyder i praktiken att det höjda minimibeloppet spelar ut höjningen av maxtaxan.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen

Halmstads kommun förväntas få ett positivt ekonomiskt resultat på 33 miljoner kronor vid årets slut. Detta visar den ekonomiska prognosen för perioden januari-oktober 2018 som lednings- och personalutskottet godkände under tisdagens möte.

Anledningen till överskottet beror på bland annat att utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen har haft lägre kostnader för integration under året beräknat samt att hemvårdsnämnden har haft en högre intäkt på grund av ett nytt hemsjukvårdsavtal.

Prognosen visar samtidigt att balanskravet, som innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna, i nuläget förväntas landa på 2 miljoner kronor – vilket betyder att kommunen uppnår det lagstadgade balanskravet.

Ärendet gå nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Ändrade ordningsregler i centrala Halmstad

För att minska risken för olyckor och skadegörelse i centrala Halmstad godkände kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott under tisdagens möte en uppdatering av kommunens lokala ordningsregler.

Beslutet innebär bland annat att det framöver kommer att behövas tillstånd för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i centrumkärnan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton. Tillståndsansökan kommer att kosta 700 kronor och görs hos polisen. Beslutet innebär också att förbudet att dricka alkohol, annat än i samband med och inom områden som omfattas av tillåten utskänkningstillstånd, utökas i centrum.

Förbudet gäller inom centrumområdena:

  • Prins Bertils-stig (kajpromenaden) med start från slottet och ner till marinstugan/Klyvaregatan och upp till Södravägen tillbaka till korsningen Patrikshillsvägen.
  • Från Slottsbron ner längs Strandgatan till Bredgatan (Sinnenas promenad) upp till Stationsgatan – i Stationsgatans förlängning ner till Stuvaregatan och vidare till Strandgatan igen (järvägsparken med området utmed Strandgatan längs Nissan)
  • Laxövägens förlängning efter gamla järnvägsbron fram till Wrangelsbron upp till Tollsgatan och tillbaka i Badhusgatans förlängning.


Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige som är sista beslutinstans.