Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Alliansens Planeringsdirektiv med budget röstades igenom med ett fåtal ändringar

Alliansens förslag till Planeringsdirektiv med budget för perioden 2019-2023 röstades igenom med ett fåtal ändringar under tisdagens kommunfullmäktige. Förslaget innebär bland annat att 2,4 miljarder kronor kommer att satsas på nya skolor de kommande fem åren.

En av de större förändringarna av huvudförslaget som kommunfullmäktige
röstade igenom var ett tillägg om ett mål ”Halmstads kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare”, efter ett förslag från Socialdemokraterna. Tillägget
innebär att det nu finns tio kommunövergripande mål.

Det är till stor del både en ny struktur och ny inriktning på det nu antagna Planeringsdirektiv med budget som Alliansens fyra kommunråd, Jonas Bergman(M), Jenny Axelsson (C), Ella Kardemark (KD) och Lovisa Aldrin (L) lade fram.

Planeringsdirektivet med budget består av fyra strategiska områden: Attraktivitet för tillväxt – som handlar om att kommunen och platsen Halmstad ska utvecklas för att bli än mer attraktiv för invånare, besökare och näringsliv. Den inkluderande kommunen – Halmstad ska vara en plats där alla ska ha lika möjlighet att vara delaktig i samhället. Ekologisk hållbarhet – vi arbetar för en hållbar utveckling. En kommun för framtidens välfärd – fokus på hur kommunen ska organiseras och arbeta för att på ett resurseffektivt sätt i framtiden kunna erbjuda goda välfärdstjänster.

Riktade uppdrag

De tio kommunövergripande målen kompletteras med en rad riktade uppdrag.
Flera av dem kräver samordning från flera olika verksamheter i kommunen. Totalt
finns sex olika uppdrag, till exempel för att stärka integrationsarbetet, minska och förebygga utanförskapet och säkerställa Halmstads framtida livsmedelsförsörjning.

Ett annat uppdrag riktar sig mot utbildningsområdet. Barn- och ungdomsnämnden samt utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får nu ett gemensamt uppdrag att kartlägga och hitta effektiva åtgärder för att förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan.

Utmanande ekonomi

Det nu beslutade Planeringsdirektiv med budget innebär att mycket stora investeringar kommer att göras i de kommunala kärnverksamheterna under planperioden, 2019-2023. Sammanlagt kommer 2,4 miljarder kronor att investeras
i byggnationer av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Under planperioden
ska även nya äldreboende och korttidsboende byggas.

I det antagna Planeringsdirektiv med budget finns också medel avsatta för stora infrastruktursatsningar som Södra infarten, förbindelse över Nissan och investeringar i hamnen.

För ökad attraktivitet och hälsa finns pengar i budgeten till nya idrottshallar på Ranagård och Snöstorp. Men också till hybridgräs på Örjans vall och en ny konstgräsplan i Söndrum.

Annorlunda budgetprocess

I år har budgetprocessen sett annorlunda ut. Till skillnad från tidigare år, då alla partier haft möjlighet att lägga fram varsitt förslag, har i år endast ett huvudförslag lagts fram. Övriga partier har under kommunfullmäktige den 18 december presenterat ändringsförslag på Alliansens huvudförslag. Det nu beslutade dokumentet blir kommunens planeringsdirektiv med budget 2019.

En slutgiltig version av Planeringsdirektiv med budget för perioden 2019-2023 kommer inom kort att publiceras på www.halmstad.se.