Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktivitetsbidrag kvar på samma nivå trots färre sammankomster

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och som har rätt till aktivitetsbidrag kommer att få lika mycket pengar i år som de fick 2019, även om de redovisar färre sammankomster med anledning av coronapandemin. Det var ett av besluten som togs vid teknik- och fritidsnämndens senaste sammanträde.

Den rådande situationen med coronapandemin slår hårt mot många verksamheter, så även föreningslivet. Varje termin betalar teknik- och fritidsförvaltningen ut aktivitetsbidrag till bidragsrättigade föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidragets storlek grundar sig på hur många sammankomster föreningarna arrangerar, men nu måste allt fler arrangemang ställas in på grund av coronapandemin.

För att stötta barn- och ungdomsverksamheten och skapa förutsättningar för föreningslivet har teknik- och fritidsnämnden därför beslutat att de föreningar som har rätt till aktivitetsbidrag kommer att få lika mycket pengar i år som de fick 2019, även om de redovisar färre sammankomster. Om föreningarna har haft fler sammankomster än föregående år följs ordinarie bidragsregler.

– Det är alltid viktigt att vi stöttar barn- och ungdomsverksamheten och vårt föreningsliv så att föreningarna kan fortsätta att erbjuda rörelseglädje och gemenskap. Just nu är det viktigare än någonsin, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Det här är det andra beslutet som teknik- och fritidsnämnden i Halmstads kommun har tagit med anledning av coronapandemin. Den 23 mars beslutade nämnden att ge näringsidkare anstånd för betalning av markupplåtelser.länk till annan webbplats I egenskap av ordförande i teknik- och fritidsnämnden har Håkan Björklund även tagit beslut om att godkänna tidigareläggning av uteserveringar och att det inte behövs några tillstånd från kommunen för så kallad butiksexponering med placering i direkt anslutning till fasad.

Oförändrade avgifter i Kombihallen för lokala föreningslivet och interna förvaltningar och bolag

Halmstads kommun köpte Kombihallen i december 2019. De tidigare timpriserna och avtalen mellan Kombihallens ekonomiska förening och föreningar/skolor löper ut 30 april 2020. Vid teknik- och fritidsnämndens senaste sammanträde beslutade politikerna därför om de nya avgifterna som ska gälla från och med 1 maj 2020. Avgifterna för Kombihallen kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare för det lokala föreningslivet samt för kommunens interna förvaltningar (skolor, bland annat) och bolag. Däremot höjs avgifterna för övriga kundkategorier så som privatpersoner, företag och externa aktörer utanför Halmstads kommun.

Nämnden beslutade även att behålla nuvarande förutsättningar för nolltaxa för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, vilket innebär 24 timmar/vecka för konstgräsplanen och 32 timmar/vecka för friidrottsytan och löparbanor. Övrig tid bokas till gällande avgifter. Nolltaxa innebär att föreningen inte betalar någon avgift när de nyttjar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar för föreningens barn- och ungdomsverksamhet (upp till 20 år).

– Det känns bra att vi kan behålla samma timavgift för föreningar och kommunala skolor. Kombihallen är en viktig förutsättning för de kommunala skolorna, framförallt Sannarpsgymnasiet och Klaraskolan, säger Håkan Björklund (C).

– Vi i socialdemokraterna är nöjda med nolltaxan och att inte höja avgifterna för föreningslivet och interna förvaltningar och bolag, säger Micael Nilsson (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.