Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

20 projekt ska ge digital omställning och spara pengar

Fem miljoner kronor ska stärka den digitala omställningen i Halmstads kommun. Nu har pengarna som avsattes i budget för år 2020 fördelats. Syftet är att kunna effektivisera och sänka kostnader permanent med hjälp av ökad digitalisering.

41 ansökningar kom in och 20 av dessa valdes ut. Bland projekten finns exempelvis satsning på en inlärningsplattform för gymnasieskolan, den ska kunna vara både ett komplement och en ersättning till den ordinarie undervisningen. Det finns också medel till utveckling av en rad e-tjänster. Bland annat ska dessa kunna ersätta blanketter och tungrodd administration för ersättningar för biståndsbehov hos tillfälliga besökare i kommunen.

– Sedan vi initierade den här fonden har coronapandemin utmanat oss kraftigt och konsekvenserna av den ser vi bara början på. Det gäller för både vår ekonomi och våra verksamheter. När pandemin ebbar ut kommer vi att stå med stora sociala utmaningar: arbetslöshet, depressioner, missbruk och våld i nära relationer kommer sannolikt att öka. Det kommer drabba familjer och barn, därför är jag glad att se utvecklingsmedel till projekt som stärker stödet till dessa målgrupper, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nytta för hela kommunkoncernen

Socialförvaltningen har fått projektpengar för att införa plattformen OmMej, som ska kunna hjälpa barn att kommunicera saker som det kanske annars kan vara svårt att prata om. Det blir också en förlängning av testperioden samt implementering i ordinarie verksamhet av Familjechatten – som breddar stödet till kommunens föräldrar och når nya målgrupper.

– Det finns en fantastisk innovationskraft i våra verksamheter. Vi har valt ut de projekt som vi bedömer har störst varaktig effektiviseringspotential men också de som kan ge störst total nytta för hela kommunkoncernen, inte bara för en enskild verksamhet, säger Jenny Nordell, digitaliseringschef på Halmstads kommun.

Varaktiga kostnadsbesparingar

Utöver detta har urvalet även gjorts utifrån kommunens grundläggande utgångspunkter: digitalisering ska ge nytta för invånare, företagare och medarbetare.

– Vi har sett att våra verksamheter behöver stöd och incitament att pröva alla dessa smarta idéer som vi vet finns där ute. Därför valde vi att lägga en relativt sett stor summa pengar på detta, för att få varaktiga kostnadsbesparingar och en bättre och effektivare verksamhet. Den digitala omställningen kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för att klara finansieringen av framtidens välfärd, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.


Fakta: urval av beviljade ansökningar 2020


Barn- och ungdomsförvaltningen

Inköp och implementering av analysverktyg för modulen Lämna & hämta i systemet ITS med syftet att kunna anpassa bemanning med mera utifrån faktiska behovet.

Integration mellan e-tjänstplattformen Abou och systemet Skjuts+ för att möjliggöra att vårdnadshavare via e-legitimation kan ta del av information för sitt barns skolskjuts.

Hemvårdsförvaltningen

Framtagning av e-tjänst och robotisering av ansökningsprocessen för trygghetslarm och matdistribution.

Kommunledningsförvaltningen

Digitalisering och robotisering av processer för växling av semesterdag till timmar samt hantering av resekort.

Framtagning av POC i pågående BI-projekt med fokus på att kartlägga verksamheternas behov och pilotprojekt med hjälp av de systemlösningar som redan finns i kommunen.

Kulturförvaltningen

Digitala betalningsmetoder – utveckla processer för administration av betalningar med iZettle och Swish.

Servicekontoret

Digitalisering av besökshantering. Implementering och montering av kommungemensamt system för hantering av besökare till kommunens verksamheter.

Socialförvaltningen

Plattform för barn/ungdomar - OmMej hjälper barn att kommunicera om saker som de kanske annars kan vara svårt att prata om.

Förlängning av testperioden samt implementering i ordinarie verksamhet av Familjechatten. Breddar stödet till kommunens föräldrar och når nya målgrupper.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Framtagande av digital inlärningsplattform, som ett komplement till, och i vissa fall ersättning av, den ordinarie undervisningen.

Robotisering av antagningsprocess för vuxenutbildning med syfte att kvalitetssäkra och effektivisera administrationen.