Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

11 miljoner fördelas för att motverka sociala konsekvenser av coronapandemin

De 11 miljoner som Halmstads kommun fått i statsbidrag för att minska segregation och motverka socioekonomiska skillnader har nu fördelats. Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling beslutade på tisdagens möte om inriktning för hur pengarna ska användas.

Stödet riktas om något för att även kunna fokusera på konsekvenserna av coronapandemin. Detta ligger väl i linje med Tillväxtverkets besked om att årets bidrag just kan användas för att hantera sociala och ekonomiska konsekvenser av pandemin.

  • 4 miljoner kronor till samordningsgrupp barn och unga. Samordningsgruppen har ett upparbetat systematiserat arbete som bidrar till att barn och unga får en bra start i livet och jämlika uppväxtvillkor. Gruppen själv fördelar medel till insatser som bedöms bidra till utvecklingsområdet Den inkluderande kommunen.
  • 4 miljoner kronor till socialnämnden. Nämnden har till kommunstyrelsen inkommit med analys och förslag på insatser inom socialtjänsten för att minska socioekonomisk segregation och risken för negativa sociala konsekvenser av coronapandemin.
  • 2 miljoner kronor till tillfällig fond. Många ideella föreningar har det svårt under pågående kris vilket påverkar möjligheterna både att upprätthålla socialt viktiga insatser och att hantera ökad efterfrågan och nya behov. Föreningar ska kunna söka medel från fonden för satsningar som bidrar till utvecklingsområdet Den inkluderande kommunen.
  • 1 miljon kronor. Fördelas till kvalitativa utredningsuppdrag. Dessa inbegriper bland annat utredningsuppdraget gällande skol- och bostadssegregation från kommunstyrelsen men också stöd för arbetet med långsiktig analys av coronapandemins sociala och ekonomiska effekter.

– Pandemin riskerar att skapa sociala problem och öka segregationen. Vi behöver ligga steget före för att möta dessa konsekvenser och gör därför denna stora riktade satsning både på våra egna verksamheter och på civilsamhället, säger Jonas Bergman (M), ordförande, kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling.

– Om vi inte satsar extra nu på dem som arbetar aktivt för att minska segregation är risken att våra insatser kommer för sent. I kölvattnet av coronapandemin riskerar alltför många att hamna i utanförskap, säger Lovisa Aldrin (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling.

 

Halmstads kommun positiv till kustnära vandringsled

En vandringsled utmed hela den halländska kusten skulle vara bra för både invånare, besökare och därmed besöksnäringen i Halmstads kommun.

Det är slutsatsen när kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet ställer sig positivt till det förslag på avsiktsförklaring som Region Halland arbetat fram. Tanken är att regionen, länsstyrelsen och de halländska kustkommunerna tillsammans ska anlägga och förvalta en vandringsled genom det halländska landskapet.

– Att snöra på sig vandringskängorna har blivit allt populärare. Halland erbjuder fantastiska naturupplevelser och jag är övertygad om att många av dessa kängor skulle vilja styra kosan mot en kustnära halländsk vandringsled, till stor nytta och glädje för vår besöksnäring, säger Jonas Bergman (M), ordförande kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling.